Petition Closed

Klipp dig och skaffa ett jobb, John.

This petition had 22 supporters


Det här har gått för långt. Vi ser John glida mot fel sida av samhället varje dag och hur mycket än vi, hans nära vänner försöker, så sker det ingen förändring. Hans hår blir längre var dag, snart ser vi inte ens hans en gång vackra och glädjefyllda ögon. Det vi måste göra är att visa hur många som faktiskt ser att detta gått för långt och säga åt han en gång för alla "John! Klipp dig och skaffa ett jobb!"Today: Edvin is counting on you

Edvin Skagerhult needs your help with “John Sköldestig: Klipp dig och skaffa ett jobb, John.”. Join Edvin and 21 supporters today.