VOLEM UNA PLAÇA DIGNA PER A VALÈNCIA / QUEREMOS UNA PLAZA DIGNA PARA VALÈNCIA

VOLEM UNA PLAÇA DIGNA PER A VALÈNCIA / QUEREMOS UNA PLAZA DIGNA PARA VALÈNCIA

68 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Alvaro Trescolí Lozano ha iniciado esta petición dirigida a Joan Ribó y

Aprofitant el projecte de reurbanització i peatonalització de la plaça de l'ajuntament es vol reivindicar la construcció d'un espai digne per a la nostra ciutat.

La plaça de l’ajuntament de València no sempre ha sigut el descampat que tots coneguem avui dia. L'any 1931 l'arquitecte Javier Goerlich Lleó va dissenyar una plataforma triangular elevada rematada amb escalinates, balustrades i una font a cada cantó. Estes tres fonts representaven les tres províncies de la regió.

També ideà un mercat de flors subterrani amb un gran claustre circular que feia de pati de llums. Tot aquest conjunt formava un complexe barroquitzant amb clara influència art-decó, estil que imperava en aquell moment.

Malgrat la indubtable bellesa d'aquella plaça i propiciat pels floristes (des que es van traslladar al soterrani la venda de flors baixà considerablement) es decidí enderrocar-la.

Però aquest espai no ha desaparegut totalment, els seus elements arquitectònics estàn escampats per la ciutat.

Els enderrocs romanen des de fa més de 50 anys a un solar abandonat als afores de València.

Una de les fonts, la del mercat de flors es troba ubicada al pla de Zaidia.

Hi aprofitaren cinc de les columnes del pati per col.locar-les al voltant del monument als maulets a l'avinguda Regne de València, i a més a més les que falten estàn al mateix solar amb la resta d'enderrocs.

Amb tots aquests materials es pot recuperar l'espai amb els elements originals de l'època com si mai hagués deixat d'existir aquella elegant i històrica plaça, que s'integra perfectament amb els edificis adjacents. 

Per tots aquests factors creguem que es el moment idoni per fer d'aquest meravellós espai perdut una realitat, que torne a formar part de la vida dels valencians i que tot el món vinga a València a veure la seva nova antiga plaça.

———————————————————

Aprovechando el proyecto de reurbanización y peatonalización de la plaza del ayuntamiento se quiere reivindicar la construcción de un espacio digno para nuestra ciudad.

La plaza del ayuntamiento de València no siempre ha sido el descampado que todos conocemos hoy en día. El año 1931 el arquitecto Javier Goerlich Lleó diseñó una plataforma triangular elevada rematada con escalinatas, balaustradas y una fuente a cada esquina. Estas tres fuentes representaban las tres provincias de la región.

También ideó un mercado de flores subterráneo con un gran claustro circular que hacía de patio de luces. Todo este conjunto creaba un complejo barroquizante con una clara influencia art-decó, estilo que imperaba en aquel momento.

Pese a la indudable belleza de aquella plaza y propiciado por los floristas (desde que se trasladaron al sótano la venta de flores bajó considerablemente) se decidió demolerla.

Pero este espacio no ha desaparecido totalmente. Sus elementos arquitectónicos están esparcidos por la ciudad.

Los escombros de la plaza permanecen desde hace más de 50 años en un solar abandonado a las afueras de València.

Una de las fuentes, la del mercado de flores se encuentra en el llano de Zaidia.

Se aprovecharon cinco de las columnas del patio para colocarlas alrededor del monumento a los maulets en la avenida Reino de València, además las que faltan están en el mismo solar con el resto de escombros.

Con todos estos materiales se puede recuperar el espacio con los elementos originales de la época como si nunca hubiera dejado de existir aquella elegante e histórica plaza, que se integra perfectamente con los edificios adyacentes.

Por todos estos factores creemos que es el momento idóneo para hacer de este maravilloso espacio perdido una realidad, que vuelva a formar parte de la vida de los valencianos y que todo el mundo venga a València a ver su nueva antigua plaza.

 

 

68 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!