Apel o uznanie pracy opiekunów zagranicznych za niezbędną dla systemu opieki

Apel o uznanie pracy opiekunów zagranicznych za niezbędną dla systemu opieki

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.
Bei 2.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!

Skutki kryzysu związanego z koronawirusem dotykają szczególnie mocno osób wymagających opieki, zarówno w Niemczech, jak i innych krajach europejskich. Poprzez obostrzenia wprowadzone na granicach, coraz mniej opiekunów ma możliwość dostać się do Niemiec w celu wykonywania swojej pracy w branży opieki nad seniorami. Zdarza się, że opiekunowie świadomie rezygnują z wyjazdu, z obawy o utrudnienia na granicach i niepewność powrotu do rodzinnego kraju. 

Rodziny niemieckie, które współpracują z opiekunkami z Europy Środkowo-Wschodniej, aktualnie nie wiedzą, jak zapewnić swoim bliskim odpowiednią opiekę, a opiekunki żyją w ogromnym stresie związanym z sytuacją finansową, gdyż praca w opiece w Niemczech to często ich główne źródło utrzymania.

Rodziny osób wymagających opieki są przytłoczone tą sytuacją, ponieważ mają trudności ze znalezieniem opiekunek domowych oraz właściwej opieki ambulatoryjnej Pflegediesnt. Również placówki opiekuńcze wstrzymały przyjęcia. Rodziny niemieckie są przeciążone już teraz. Państwo nie może zakładać, że opieka zostanie w całości zapewniona poprzez członków rodzin.

Około 300 000 gospodarstw domowych w Niemczech jest zdanych na pomoc opiekunek domowych!

Jednocześnie opiekunki z Polski i innych krajów europejskich chcą nadal zarabiać, świadcząc usługi opiekuńcze.

Potrzebujemy siebie nawzajem - teraz bardziej niż kiedykolwiek!

Wzywamy rząd federalny do systemowego uznania wkładu pracy opiekunów do opieki zdrowotnej w Niemczech. To oznacza, że należy zapewnić opiekunom z Europy Środkowo-Wschodniej możliwość przemieszczania się transportem lądowym do i z Niemiec. Ponadto niezbędne jest dostarczenie materiałów ochronnych, takich jak rękawiczki, środki dezynfekujące i maski dla opiekunów. Zakup tych niezbędnych materiałów jest obecnie trudny lub możliwy tylko po wysokich cenach. Przy planowanym refinansowaniu dodatkowych kosztów, wynikających z zakupu tych materiałów ochronnych, należy również wziąć pod uwagę opiekunów z Europy Środkowo-Wschodniej. Wzywamy również do połączenia ich usług ze specjalistyczną opieką ambulatoryjną, aby uniknąć przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.

Można tego dokonać w perspektywie krótkoterminowej poprzez przynajmniej tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących zawarcia umowy o opiekę z kasami opiekńczymi (§72 lub §77 jedenastej księgi niemieckiego Kodeksu Prawa Socjalnego SGB), co oznacza, że samozatrudnieni opiekunowie mogliby również łatwo i bezpośrednio rozliczać określony zakres usług z kasami opiekuńczymi. Rezultatem byłoby skuteczne i trwałe odciążenie w zakresie usług ambulatoryjnych.

Wnosimy o zapewnienie opieki ambulatoryjnej: zezwolenie zagranicznym opiekunom na wjazd i wyjazd z kraju, zaopatrzenie ich w niezbędne materiały ochronne i dołączenie do systemu opieki ambulatoryjnej!

Zdrowie każdej ze stron oraz utrzymanie stabilnej sytuacji w zakresie świadczenia usługi opieki, powinny być priorytetem, nie tylko w obecnej sytuacji. Zwłaszcza w celu ochrony osób, które są na taką opiekę zdane, czyli przede wszystkim osób starszych i osób wymagających stałej opieki.

 

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.
Bei 2.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!