Petition Closed
Petitioning jdskd asl

jkda l

این نامه سر گشاده را امضا کنید تا از نابود شدن محل تاریخی دوران باستان واقع در محل معدن مس عینک در ولایت لوگر افغانستان جلوگیری شود. افزوده بر آن با امضای شما از آلودگی آبهای زیرزمینی این منطقه که در واقع آب آشامیدنی شهر کابل است جلو گیری خواهد شد.

ما امضا کنندگان این عریضه، براین باوریم که افغانستان نیاز جدی به درآمدهای منابع ملی دارد. ولی ما همچنین حفظ میراث گرانمایه فرهنگی را که از نسل های پیشین به ما رسیده است را از وظایف و مسوولیت های انسانی خود می دانیم. ما نیز متوجه این مساله هستیم که ارزش های مادی از این چنین همراه با پیامدهای خطرناک و آسیب رسان برای محیط زیست خواهد بود که از آن جمله آلودگی آب آشامیدنی این منطقه و شهر کابل می باشد. باید یاد آور شد که آلودگی آبهای آشامیدنی را با هیچ ارزش مادی نمی توان توجیه کرد.

مواد تاکید شده در این عریضه:

۱. ما اصرار بر این داریم تا طرح استخراج معدن مس عینک همسو با معیارهای علمی باشد تا در روند استخراج معدن آثار تاریخی دوران باستان محفوظ بمانند و در ضمن هیچ خطری برای سلامتی باشندگان منطقه لوگر و ساکنان شهر کابل نداشته باشد.

۲

This petition was delivered to:
  • jdskd asl

    Matin Wasei started this petition with a single signature, and now has 0 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Matin is counting on you

    Matin Wasei needs your help with “jdskd asl: jkda l”. Join Matin and -1 supporter today.