Petition Closed
Petitioning jdskd asl

jkda l


این نامه سر گشاده را امضا کنید تا از نابود شدن محل تاریخی دوران باستان واقع در محل معدن مس عینک در ولایت لوگر افغانستان جلوگیری شود. افزوده بر آن با امضای شما از آلودگی آبهای زیرزمینی این منطقه که در واقع آب آشامیدنی شهر کابل است جلو گیری خواهد شد.

ما امضا کنندگان این عریضه، براین باوریم که افغانستان نیاز جدی به درآمدهای منابع ملی دارد. ولی ما همچنین حفظ میراث گرانمایه فرهنگی را که از نسل های پیشین به ما رسیده است را از وظایف و مسوولیت های انسانی خود می دانیم. ما نیز متوجه این مساله هستیم که ارزش های مادی از این چنین همراه با پیامدهای خطرناک و آسیب رسان برای محیط زیست خواهد بود که از آن جمله آلودگی آب آشامیدنی این منطقه و شهر کابل می باشد. باید یاد آور شد که آلودگی آبهای آشامیدنی را با هیچ ارزش مادی نمی توان توجیه کرد.

مواد تاکید شده در این عریضه:

۱. ما اصرار بر این داریم تا طرح استخراج معدن مس عینک همسو با معیارهای علمی باشد تا در روند استخراج معدن آثار تاریخی دوران باستان محفوظ بمانند و در ضمن هیچ خطری برای سلامتی باشندگان منطقه لوگر و ساکنان شهر کابل نداشته باشد.

۲. ما به طور جدی پافشاری می کنیم تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان گروهی را تنظیم کند که متشکل ازمقامهای دولتی، معدن چیان، متخصصان بی طرف در مسائل محیط زیست، باستان شناسان، زمین شناسان و نیز نمایندگانی از باشندگان این منطقه باشد. این گروه باید تا پایان پروژه ناظر بر اجرای درست معیارهای جهانی در روش استخراج باشد.

خلاصه ای از طرح نجات محل باستانی معدن مس عینک:

از ماه نومبر سال ۲۰۰۷ دولت جمهوری اسلامی افغانستان اختیار طرح استخراج معدن مس عینک را برای مدت ۳۰ سال به شرکت چینی ام سی سی داده است. پیش ازگرفتن این تصمیم شواهد کافی دلالت برآن داشته که محلی که معدن در آن واقع شده است شهرباستانی است که قدامتش به پنج هزار سال می رسد. این شهر در بر گیرنده شماری از معابد بودایی با مجسمه ها و قلعه ها می باشد که حاکی از تمدن با شکوه دورانی است که قدامت دو هزار و ششصد ساله دارد. به عقیده باستان شناسان این یکی از قدیمی ترین گنجینه های باستانی است که تا به حال در آسیا پیدا شده است. طبق قراردادی که میان دولت افغانستان و شرکت چینی بسته شده است استخراج این معدن از سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز می شود و سرانجام باعث نابودی این میراث فرهنگی برای همیشه خواهد شد. اکنون گروه کوچکی از باستان شناسان مشغول نجات هر آنچه را که میتوانند از محل این گنجینه هستند. این در حالیست که به گفته آنها نجات کل این آثار تاریخی حدود ۳۰ تا ۳۵ سال را در بر خواهد گرفت.

باید فراموش نشود که استخراج معدن مس عینک میتواند خطر های محیط زیستی نا گواری را به دنبال داشته باشد از جمله ته نشین شدن ذرات خرد سمی فلزات در آبهای زیرزمینی این منطقه. و نیز قابل یاد آوری است که این آبهای زیرزمینی یکی از منابع اصلی آب آشامیدنی ساکنان منطقه و همچنین شهر سه میلونی کابل است. تا به حال هیچ موردی از اثرات ناگوار محیط زیستی و حتی طرح مشخصی برای استخراج مس از سوی دولت افغانستان و شرکت چینی به صورت رسمی ارایه نشده است. و نیز متاسفانه هیچ گونه سخنی از شیوه های دیگر استخراج به منظور حفظ این میراث فرهنگی از سوی شرکت چینی یا دولت افغانستان پیشنهاد نشده است.

برای عملی شدن پروژه استخراج مس و نجات آثار تاریخی راه های دیگری توسط عده ای از کارشناسان بین المللی و بی طرف (آ رک) در ماه جون ۲۰۱۲ ارایه شده است. پیشنهادهای این گروه کاملا عاقلانه و منطقی به نظر می رسند و باید توسط دولت افغانستان، شرکت ام سی سی، بانک جهانی و وزارت خارجه امریکا دنبال شوند.

This petition was delivered to:
  • jdskd asl

    Matin Wasei started this petition with a single signature, and now has 0 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Matin is counting on you

    Matin Wasei needs your help with “jdskd asl: jkda l”. Join Matin and -1 supporter today.