Victory

JANGAN HAPUSKAN JAKIM DAN TAHFIZ - TETAPI PERTINGKATKAN SECARA BERTERUSAN

This petition made change with 17 supporters!


Artikel ini telah saya tulis di blog saya pada Hari Ahad, 17 September, 2017 tidak lama selepas Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Jalan Keramat Ujung terbakar

APAKAH PENGAJARAN DI SEBALIK KEJADIAN TRAGEDI KEBAKARAN TAHFIZ (pandangan bebas) - Nik Zafri

AL-FATIHAH - kepada anak-anak tahfiz yang terkorban, mudah-mudahan dikurniakan pahala syahid marakah dan memasuki syurga tanpa hisab..Amin...

Sekalung takziah juga kepada ibubapa dan saudara-mara serta para sahabat mangsa. Semoga redha dengan takdir Allah SWT dan semoga beroleh kebaikan dan dapat kita sama-sama menghayati hikmahnya.

Selamat Hari Malaysia juga diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira bangsa dan agama atau di mana juga berada.

Kesimpulannya tragedi ini perlu melihat kepada 5 isu utama :

a) FAKTOR AGAMA/KEROHANIAN - memberikan anak-anak perkhidmatan pendidikan tahfiz akan mendapat ganjaran dunia dan akhirat berlipatkaliganda. Kesedaran ibubapa mengenai pentingnya menghayati agama menerusi Al-Qur'an sudah mula bercambah dan perkara ini perlukan sokongan yang padu - kerana ini juga salah satu cara pencegahan anak-anak kecil dari terdedah kepada unsur-unsur yang tidak baik seperti isu moral terutamanya premis yang diuruskan di tengah-tengah bandaraya.

b) FAKTOR PERUNDANGAN, KUALITI, KESELAMATAN/KESIHATAN PEKERJAAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR - hak anak-anak dan pengurusan untuk mendapat perlindungan dan keselamatan (termasuk isu sabotaj/khianat kerana isu sabotaj/khianat JUGA adalah isu "security" yang termasuk dalam HSSE (Health, Safety, SECURITY and Environment) dan Kualiti) mengikut lunas perundangan dan sememangnya dituntut oleh Islam (sebahagian daripada usaha ikhtiar)

Utamanya perhatian perlu diberikan ialah : apabila berlaku tragedi seumpama ini, LANGKAH PENCEGAHAN, PENGENALPASTIAN RISIKO SECARA PROAKTIF/MITIGASI bagi memastikan tragedi ini tidak berulang lagi atau dapat diminimakan.

Antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah : Latihan/Induksi/Fire Drill (keutamaan), Perundangan, Penguatkuasaan, Akses dan Pelan Lantai, Penilaian Bangunan, penentuan "Assembly Point", Pelan Kecemasan Kebakaran/Bencana Alam termasuk "sabotaj", pemadaman api, pemeriksaan berkala, pencegahan menerusi alat pengesan kebakaran/asap/kebocoran gas, pendawaian elektrik, penggunaan mesin/janakuasa dll, CCTV, KAWALAN KESELAMATAN seperti di IPT dsb.(lihat faktor (e) - semuanya ini perlu mengambilkira dalam fasa rekabentuk, tender, pembinaan, pasca-pembinaan dan penyerahan tapak. Susulan pemantauan perlu juga dilakukan semasa premis itu beroperasi.

Saya juga mengharapkan agar jangan segera menutup premis-premis yang berorientasikan kebajikan sekiranya terdapat perlanggaran undang-undang dan piawaian, sebaliknya berilah nasihat dan pengusaha premis-premis seumpama ini perlu bersikap terbuka terhadap perkara ini.

Selain itu, kaunseling professional perlu diberikan terhadap mangsa-mangsa kebakaran yang mungkin mengalami trauma terhadap kejadian ini.

c) FAKTOR KEMANUSIAAN - orang ramai terutamanya umat Islam yang berada di bawah payung KDYMM Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Rasmi Negara dengan sokongan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Mufti, Ulama dan mereka yang ingin menjalankan tanggungjawab sosial korporat (CSR) perlu membantu dana tahfiz dan mereka yang memerlukan (asnaf - anak yatim - fakir miskin - mereka yang tiada tempat tinggal - rumah orang-orang tua dll seumpamanya)

Di sini kerajaan perlu mempertimbangkan lebih pelepasan cukai dari kadar yang ada sekarang untuk menggalakkan sumbangan diberikan dan sampai ke sasaran. Saya pasti Lembaga Zakat di seluruh Malaysia dapat membantu untuk memastikan dana pengusaha ini mencukupi.

d) FAKTOR POLITIK - secara negatifnya, isu ini jangan dipolitikkan, jangan diapi-apikan (kerajaan perlu mengambil tindakan tegas atas mereka yang menghasut tetapi bertopengkan agama) dan jangan pula ada kisah-kisah bantuan yang tidak sampai ke sasaran. Secara positifnya, semua ahli politik (tidak kira mana-mana parti) perlu membawa isu ini ke peringkat Parlimen untuk diperdebatkan.

Saya pasti isu ini akan dipersetujui secara majoriti tidak mengira parti dan perhatian akan segera diberikan dengan mengambilkira faktor (a) - (c) dan (e) di atas dan point berikutnya.

Saya juga mengharapkan pihak berkuasa seperti SPRM memainkan peranan yang lebih baik dalam memantau kemungkinan berlakunya rasuah dalam kelulusan bangunan termasuk dalam fasa pembinaan. (lihat faktor (e)

e) FAKTOR PERNIAGAAN - Kita tidak boleh nafikan wujudnya sesetengah premis yang membantu anak-anak yatim, fakir miskin, asnaf dan tahfiz sesetengahnya mengenakan caj yang sangat tinggi. Walaupun ada sebab-sebab tertentu seperti penggajian kakitangan dan tenaga pengajar termasuk kos tanggungan elektrik, air, internet, penyediaan kemudahan/infrastruktur/sumber/makan-minum dll., maka di sinilah faktor (c) perlu memainkan peranan yang amat besar.

Pihak berkuasa juga saya minta; walaupun syarat perlu diperketatkan; agar tidak mengenakan caj yang tinggi termasuk memberikan pelepasan cukai (bukan sahaja pada penderma), pengusaha-pengusaha, kontraktor, perunding dll seumpama ini kerana mereka melakukan pekerjaan yang amat mulia sekali.

Semua pihak juga saya nasihatkan agar tidak mengambil peluang untuk "berniaga" sebaliknya membantu secara ikhlas - niat kita ialah "membantu menyelamatkan nyawa" secara proaktif - saya pasti usaha murni kita akan mendapat perhatian ramai dan sudah tentu ada insentifnya nanti.

Yang pastinya, seruan dari rakyat Malaysia termasuk saya ialah memberikan hukuman yang paling berat setelah terbukti mensabotaj/mengkhianati sehingga menyebabkan kebakaran dan kematian.

Pihak berkuasa yang berkenaan juga perlu memastikan penguatkuasaan yang tinggi terhadap pengedaran/penyeludupan/penyalahgunaan dadah kerana ianya telah melanda anak-anak muda kita pada hari ini.
-------------------------------------------------------------------
JAKIM & PERLEMBAGAAN

1. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) telah menelusuri sejarah yang panjang. Penubuhannya semenjak dari peringkat awal adalah menepati semangat Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Bersesuaian dengan kedudukan ini, ianya mesti dijaga dan dipertahankan seperti yang termaktub dalam sumpah jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa:

“37.(1) Yang di-Pertuan Agong hendaklah sebelum menjalankan fungsinya mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan yang dinyatakan dalam Bahagian I Jadual Keempat di hadapan Majlis Raja-Raja dan dengan kehadiran Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan (atau semasa ketiadaannya dengan kehadiran hakim Mahkamah Persekutuan yang kanan selepasnya yang ada); dan sumpah itu hendaklah diakusaksikan oleh dua orang yang dilantik bagi maksud itu oleh Majlis Raja-Raja”.

2. Bermula sebagai sebuah unit kecil iaitu Unit Ugama Jabatan Perdana Menteri, fungsinya menepati salah satu tugas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam melaksanakan urus tadbir Islam negara ini, mengikut Perkara 38(3) Perlembagaan Persekutuan seperti berikut:

“Apabila Majlis Raja-Raja menimbang teliti perkara-perkara mengenai dasar negara Yang di-Pertuan Agong hendaklah disertai oleh Perdana Menteri, dan Raja-Raja yang lain serta Yang diPertua-Yang di-Pertua Negeri disertai oleh Menteri-Menteri Besar atau Ketua-Ketua Menteri mereka; dan penimbangtelitian itu adalah antara fungsi yang dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut nasihat Jemaah Menteri, dan oleh Raja-Raja yang lain serta Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri itu mengikut nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan mereka.

3. Penubuhan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (MKI) telah diperkenan oleh Majlis Raja-Raja pada tahun 1968, di mana YAB Perdana Menteri diberi bertanggungjawab sebagai Pengerusi, manakala Unit Ugama JPM berfungsi sebagai urus setianya. Pertanggungjawaban ini adalah selaras dengan kuasa-kuasa eksekutif Persekutuan yang dijelaskan dalam Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan seperti berikut:

“Kuasa eksekutif Persekutuan hendaklah terletak hak pada Yang di-Pertuan Agong dan, tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan dan peruntukan Jadual Kedua, bolehlah dijalankan olehnya atau oleh Jemaah Menteri atau oleh mana-mana Menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri, tetapi Parlimen boleh, melalui undang-undang, memberikan fungsi eksekutif kepada orang lain.”

4. Kewujudan MKI adalah penting kerana ia bukan sahaja telah menjalankan tugas-tugas penyelarasan, malah menjadi forum tertinggi bagi membincang dan menasihati Majlis Raja-raja berkaitan isu-isu mengenai urusan agama di negara ini. Justeru, pada tahun 1974 urus setia ini telah dinaik taraf kepada sebuah bahagian iaitu Bahagian Ugama, Jabatan Perdana Menteri. Dengan tugas dan tanggungjawab semakin besar dan mencabar, cawangan-cawangan baru telah ditubuhkan bagi memastikan bah agian ini dalam melaksanakan fungsinya dengan lebih berkesan.

5. Pada tahun 1984 suatu inisiatif telah diambil untuk menyusun semua struktur organisasi Bahagian Ugama JPM dan Bahagian Hal Ehwal Islam(BAHEIS) diwujudkan sesuai dengan tanggungjawabnya yang lebih besar. Fungsi BAHEIS adalah untuk melaksanakan program di bawah JPM di samping meneruskan tugas sebagai urus setia MKI.

6. Selaras dengan transformasi tadbir urus negara yang kian berkembang pada 1 Januari 1997, BAHEIS telah dinaik taraf kepada sebuah jabatan yang dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim). Fungsi utama Jakim adalah sebagai badan perancang dan penyelaras hal ehwal Islam di peringkat kebangsaan meliputi aspek penyeragaman undang-undang dan pentadbiran berkaitan hal ehwal Islam, hukum syarak, pendidikan Islam seluruh negara, serta memastikan dasar dan perancangan pembangunan negara berkaitan agama berjalan dengan lancar. Selain daripada itu, aspek mempertingkat dan memperkukuhkan kedudukan umat Islam serta kesucian agama juga menjadi tanggungjawab Jakim. Jakim juga berfungsi sebagai penyelaras bagi menilai dan memberi cadangan terhadap aktiviti keislaman yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan bagi memastikan tidak berlaku pertentangan di antara kepentingan negara dengan kepentingan Islam. Jakim juga diberi mandat untuk menyelaras perancangan aktiviti bagi membantu pihak berkuasa agama negeri dalam memperkemaskan bidang dakwah Islamiah dan pembangunan keilmuan Islam. Di peringkat antarabangsa, Jakim berfungsi bagi membantu untuk mempertingkatkan kerjasama strategik dengan negara luar dan badan-badan antarabangsa demi memartabatkan syiar Islam. Perkara 12(2) Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa:

“Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri, dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan institusi-institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu; tetapi adalah sah bagi Persekutuan atau sesuatu Negeri menubuhkan atau menyenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu”.

7. Kesimpulannya, penubuhan Jakim adalah menepati Perkara 3, Perkara 12(2), Perkara 121(1A), dan Sumpah Jawatan Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 37(1) Perlembagaan Persekutuan yang memanifestasikan bahawa pihak Kerajaan mempunyai kuasa mutlak untuk menubuhkan, mengurus dan memberikan dana kepada mana-mana institusi berkaitan Islam. Peruntukan mengenai Islam sebagai agama negara dalam Perlembagaan Persekutuan semestinya memberi manfaat kepada umat Islam dan kelebihan kepada agama islam sebagai agama Persekutuan di mana Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Negara dan para Sultan menjadi Ketua Agama di negeri-negeri. Justeru, terbukti dan jelas bahawa penubuhan Jakim adalah penuh berperlembagaan.
-------------------------------------------------------------------
Pada saya isu sebenarnya bukanlah dengan menutup JAKIM atau Tahfiz tetapi pertingkatkan secara berterusan.Today: Nik Zafri is counting on you

Nik Zafri Abdul Majid needs your help with “JANGAN HAPUSKAN JAKIM DAN TAHFIZ”. Join Nik Zafri and 16 supporters today.