Petition Closed
Petitioning Høyre Elisabeth Rødbekk Nørve and 5 others

Ja til dyrepoliti i Norge! Vi ønsker en egen politienhet for å håndtere oppgaver innenfor dyrevelferd

1,616
Supporters

Vi ønsker oss en egen enhet som kan rykke inn og hente dyr ved mistanke om lovbrudd, som har ekspertise til å håndtere redde hunder og syke hester. Og som kan lære opp kollegaer i håndtering av dyr.

Vi ønsker et dyrepoliti som tar ansvar og som har mulighet til å straffe eiere for å behandle dyr dårlig. Mattilsynet har i dag lov til å nekte folk å ha dyr, men bare dersom dette er eneste måte å sette en stopper for fremtidige lovbrudd på.

Skriv under for å vise at du er for dyrepoliti i Norge. Nå!

Letter to
Høyre Elisabeth Rødbekk Nørve
Venstre Christoffer Biong
Fremskrittspartiet Siv Jensen
and 3 others
Senterpartiet Lars Peder Brekk (Senterpartiet)
Fremskrittspartiet Vigdis Giltun (Fremskrittspartiet)
Venstre Sveinung Rotevatn (Venstre)
Vi ønsker en egen politienhet for å håndtere oppgaver innenfor dyrevelferd.