Petition Closed

Ja til dyrepoliti i Norge! Vi ønsker en egen politienhet for å håndtere oppgaver innenfor dyrevelferd

This petition had 1,603 supporters


Vi ønsker oss en egen enhet som kan rykke inn og hente dyr ved mistanke om lovbrudd, som har ekspertise til å håndtere redde hunder og syke hester. Og som kan lære opp kollegaer i håndtering av dyr.

Vi ønsker et dyrepoliti som tar ansvar og som har mulighet til å straffe eiere for å behandle dyr dårlig. Mattilsynet har i dag lov til å nekte folk å ha dyr, men bare dersom dette er eneste måte å sette en stopper for fremtidige lovbrudd på.

Skriv under for å vise at du er for dyrepoliti i Norge. Nå!Today: MRAH is counting on you

MRAH needs your help with “Ja til dyrepoliti i Norge! Vi ønsker en egen politienhet for å håndtere oppgaver innenfor dyrevelferd”. Join MRAH and 1,602 supporters today.