Neļausim slēgt Jūrmalas sākumskolu "Taurenītis"

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Ja esi no Jūrmalas vai sirdī jūties kā jūrmalnieks, neesi vienaldzīgs -   palīdzi saglabāt sākumskolu “Taurenītis” un paraksti šo petīciju!

Jūrmalas dome plāno pieņemt lēmumu par sākumskolas “Taurenītis” slēgšanu.

Sākumskola “Taurenītis” ir skola, kuras audzēkņus vieno tradīcijas, kurā ir droša vide, iekļaujoša, uz attīstību un personības vispusīgu izaugsmi vērsta kvalitatīva izglītība.

Tās ir vērtības, par kurām vienoti iestājas kā skolas bērnu vecāki, tā pedagogi un skolas vadība.

Sākumskola “Taurenītis” panākumus tieši sākumskolas mācību procesā daudzu gadu garumā ir pierādījusi ar augstiem mācību sasniegumiem, sekmīgiem rezultātiem dažādās mācību olimpiādēs, koru skatēs, projektā “Sporto visa klase” un Ekoskola. Skola jau veiksmīgi ievieš mūsdienīgas izglītības prasībām atbilstošu izglītību, kas atbilst kompetencēs balstītas pieejas mācību modulim.

Šis nav pirmais mēģinājums reorganizēt mazās skolas Jūrmalas pašvaldības darbības ietvaros - pēc vecāku un skolotāju protestiem 2009. gadā, tika veiktas izmaiņas Vispārējās izglītības likumā, nosakot kritērijus, lai izvairītos no neizsvērtiem pašvaldību lēmumiem skolu slēgšanā.

Nebūsim vienaldzīgi un nepieļausim skolas slēgšanu!