Neļausim slēgt Jūrmalas sākumskolu Ābelīte . Отстоим школу Ābelīte !

0 людей подписали. Следующая цель: 2 500


Neesi vienaldzīgs - palīdzi saglabāt sākumskolu “Ābelīte” un paraksti šo petīciju!

Pirmo reizi uz pirmo klasi kopā ar bērniem dodas arī viņu vecāki. Taču viņiem gatavošanās skolai sākas krietni agrāk, vēl pirms ir noskanējis 1. septembra svinīgais pirmais zvans. Vecākiem nepieciešams atrast bērnam piemērotu skolu, iesniegt dokumentus, jau iepriekš padomāt par skolu, kurā mācīsies bērns.

Daudz vecāku jau atrada  tādu skolu ! Tā ir sakumskola " Ābelīte"! 

Jūrmalas dome steidzamā kārtā 2018. gada 11. aprīlī plāno pieņemt lēmumu par sākumskolas “Ābelīte” slēgšanu.

Sākumskola “Ābelīte” ir skola, kuras audzēkņus vieno tradīcijas, kurā ir droša vide, iekļaujoša, uz attīstību un personības vispusīgu izaugsmi vērsta kvalitatīva izglītība. Sākumskola “Ābelīte” viena no labākājām skolām Jūrmalas pilsētā! Tajā veikti daudz ieguldījumu lai  varētu sniegt kvalitatīvo izglītību bērniem.

Sākumskola “Ābelīte ” panākumus tieši sākumskolas mācību procesā daudzu gadu garumā ir pierādījusi ar augstiem mācību sasniegumiem, sekmīgiem rezultātiem dažādās mācību olimpiādēs, starptautiskajos festivālos un konkursos, šahu turnīros. Mūsu skolā mācās Latvias šaha čempions līdz 10.g. Mēs lepojamies ar mūsu audzēkņīem un ar profesionālu , draudzīgu skolotāju kolektīvu!

Šis nav pirmais mēģinājums reorganizēt mazās skolas Jūrmalas pašvaldības darbības ietvaros - pēc vecāku un skolotāju protestiem 2009. gadā, tika veiktas izmaiņas Vispārējās izglītības likumā, nosakot kritērijus, lai izvairītos no neizsvērtiem pašvaldību lēmumiem skolu slēgšanā.

Nebūsim vienaldzīgi un nepieļausim skolas slēgšanu!