Rädda Unga Örnars parklek i Jakobsberg från att stänga!

Rädda Unga Örnars parklek i Jakobsberg från att stänga!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Liza Gunnarsson started this petition to Järfälla kommun

*UPPDATERING* Återremiss klar!

Beslut om att återremittera förslaget som skulle innebära att parkleken läggs ned togs den 8 december 2020 i Kultur- demokrati och fritidsnämnden, tack vare namninsamlingen och vårt samlade engagemang. 

Men i återremissen bedömer förvaltningen fortfarande inte att parkleken faller under deras uppdrag- och föreslår nu att vi läggs ned. Detta trots att nämndens politiker gett förvaltningen i uppdrag att möjliggöra så existerande verksamheter får fortsätta. 

Den 18 maj kan nämnden välja att bifalla förslaget och lägga ned parkleken. Vi måste påverka politikerna att inte godta någonting annat än att parkleken får fortsätta som tidigare. Ju fler vi är, desto mindre kan de ignorera oss! Så skriv under! 

--------------------------------------------

Järfälla kommun föreslår nytt regelverk som gör att parkleksverksamhet som bedrivits i kommunen i snart 50 år, tvingas läggas ner.

Unga Örnar i Järfälla har bedrivit eftermiddagsverksamhet på uppdrag av kommunen, för barn 6-12 år i snart 50 år. Sen 1972 har vi funnits på Sång- och Nibblevägen, ett socialt utsatt område, där barnen har kunnat komma efter skolan för att få hjälp med läxor, leka och umgås med andra barn.

Verksamheten har varit avgiftsfri och de barn som besöker verksamheten har inte fritids. Många barn är kvar tills föräldrar kommer hem från arbetet. För flera barn har detta varit en plats av trygghet, samhörighet och ett plats man lär sig demokrati och barns rättigheter. Många ungdomar har fått sitt första jobb här.

Unga Örnar Järfälla har sedan några år tillbaka även bedrivit sommarparklek i flera delar av kommunen. Delfinparken på Söderhöjden, Stora Torget i Barkarbystaden och Kallhällsparken för att nämna några. Att kommunen väljer att ändra sina bidragsregler på ett sätt som gör att en så viktig verksamhet behöver stängas ner är skandal.

 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!