İzmir Tire'de Tarım Arazisine Planlanan JES Projesi Durdurulsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Tire kırsal alanda kurulması düşünülen JES, Orman alanlarına komşu, birinci sınıf tarım arazisi olup, katma değeri yüksek tarım ürünleri üretilen değerli topraklara ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede önemli su kaynakları ile su havzası da bulunmaktadır. 

Anayasamızın 56. Maddesi: “Herkes sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir."

Anayasamızın 45. Maddesi : "Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır."

Anayasamızın ilgili hükümleri gereğince, bölge sakini olarak, belirlenen bölgede JES kurulmasına yönelik tüm faaliyetlerin durdurulmasını, talep ediyor,

Her duyarlı çevre dostunun, son ağacın yok olmasını beklemeden desteğini bekliyoruz.