Başarı

İzmir Kuş Cenneti ve Çamaltı Tuzlası Dünya Mirasıdır. Satılamaz !

Bu kampanya 698 destekçi ile değişim yarattı!


Biyolojik çeşitlilik ve ender kuş türleri barındırması nedeni ile uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bulunan Türkiye'nin tek yaban hayatı sahası Kuş Cenneti'nin de içinde olduğu 1.derece SİT alanı olan Çamaltı Tuzlasında, eski adı ile Tütün İşletmeleri yeni adıyla tta Gayrimenkul A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 380.000 m2  teklif alınmak sureti ile pazarlık usulü ile satışa çıkarılmış ve bu yerlere İbrahim BAĞIŞ ile Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teklif verdiği Özelleştirme İdaresi Bşk.lığının internet sitesinde ilan edilmiştir. 

http://www.oib.gov.tr/2014/ilan/2014-04-22_muhtelif_tasinmaz.htm ;

http://www.oib.gov.tr/2014/Basinaciklama/2014-05-07_tasinmaz-teklif.htm ;

http://basvuru.vakifekspertiz.com.tr/ozellestirme/sasali2/flash/TourWeaver_izmirsasali2.html

Son derece nadir bitki ve hayvan türlerinin ekolojik ve genetik özelliklerini sürdürebilmeleri için özel bir öneme sahip olan ve su kuşlarının Akdeniz'deki önemli üreme bölgelerinden birisi olan bu alanda, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı liste kategorilerinde tehlike altında olan kuş türlerinden, tepeli pelikan ve küçük kerkenez yaşamaktadır.Söz konusu gayrimenkullerin satılması ile özel sektöre geçecek bu alanda yapılacak her türlü ticari faaliyetin buradaki yaşamı olumsuz yönde etkileyeceği kaçınılmaz bir gerçek iken bu satışın içeriğinden hareketle özelleştirmenin Homa Dalyanı ve Gediz Deltasının tamamına yansıyacağı endişesi söz konusudur. Bir yeryüzü cenneti olan ülkemizin (uluslararası sözleşmeleri de hiçe sayarak) doğal varlıklarının ticarete ve ranta kurban edilmesine sessiz kalma ! Doğana, Varlıklarına sahip çık ! Unutma bu sorumluluk senin senden sonraki nesillere olan bir borcun.Bugün Levent imzanı bekliyor!

Levent Erduran bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İzmir Kuş Cenneti ve Çamaltı Tuzlası Dünya Mirasıdır. Satılamaz !». Levent ve imza atan diğer 697 kişiye katıl.