İzmir, Konak Dr. Behçet Uz Parkı'nda betonlaşma değil; doğal ve yeşil alan istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Sayın İzmir Konak Belediyesi Başkanlığı'na ve İzmir Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne;

Bizler, doğadaki her canlının en az insanlar kadar yaşam hakkı olduğunu savunan, doğanın beton alanlar ile yok edilmesine karşı duran vatandaşlarız. Ancak bu sayede doğayla ve barındırdığı canlılar ile barışık, çevresindeki tüm canlılar ile sağlıklı iletişim kurabilecek nesiller yetiştirebileceğimize inanıyoruz.

İzmir, Konak, Çankaya Mahallesi sınırları içinde bulunan, 2012 yılında çekilmiş fotoğrafını gördüğünüz Dr. Behçet Uz Parkı’nda, yaklaşık 1 ay önce başlayan düzenleme çalışmaları ile ilgili hassasiyetlerimiz bulunmaktadır, çünkü parkımızda yapılan çalışmalar öncesinde, burada yaşayan vatandaşların tümünü bilgilendirecek bir afiş çalışması, vatandaşların tümünün görüşlerini iletebileceği bir anket çalışması gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla, görüşlerinin alındığı söylenen vatandaşların bölgedeki tüm nüfusu temsil etmesi mümkün değildir. Buna bağlı olarak, sizlerin de sorunları doğru saptayıp, çözüm alternatifleri üretebilmeniz zorlaşmaktadır. Çalışmalar öncesi belediyenizin parkla ilgili hangi problemleri saptadığı, nasıl çözüm alternatifleri önerdiği bölge halkına aktarılmadan süreç devam ettirilmiştir. Çalışmalarınız başladıktan ancak 15 gün sonra, bu çevrede yaşayan duyarlı vatandaşların uyarıları ve sizlere yazdığı dilekçeler sonucu park çevresine çalışma planları yerleştirilmiştir. Belediyenizden ricalarımızı aşağıda iletiyoruz:

1) Bu parka, toprağa, doğaya ve parkta yaşayan kedi, köpek, kuş dahil tüm canlılara değer veren halk olarak bizlerin görüşlerinin de göz önünde bulundurulmasını rica ediyoruz.

2) Bölgedeki kimi ağaçlar ve bazı bodur bitkiler çalışmalar sırasında kesilmiştir. Mevcut toprak alanın verimli hale getirilmesi gerektiği halde üzeri yürüş yolu yapımı ve spor aletlerinin yerleştirilmesi amacıyla betonla kaplanmıştır. Bizler parktaki betonlaşmanın değil; yağmuru, toprağı tutacak ağacın, yeşilin arttırılmasını rica ediyoruz. Buna ek olarak, insanların rahatça spor yapabileceği Mustafa Kemal Paşa Sahil Yolu parka 5 dakika yürüme mesafesindedir. Nispeten küçük bir park için, makul sayıda spor aletinden fazlası yerine ağaçlandırma ve uygun bitki örtüsü dikimi ile doğal park oluşturulmasını rica ediyoruz.

3) Parkta barınan kuş, kedi, köpek gibi hayvanların ve parkımızın doğasında yaşayan tüm canlıların yaşamlarının sürdürülebilirliğinin göz önünde bulundurulmasını rica ediyoruz. Parkta barınan her türlü canlının, en az bir insan kadar parkımızda yaşamaya hakkı vardır. Bilimsel yayınlarda da gösterildiği üzere kuş, kedi, köpek dahil doğadaki birçok canlının insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Belediyeniz tarafından, parka gelen ve hayvanlardan çekinen insanlar için yapılacak bir saha çalışmasıyla, burada aşısı, bakımı, kısırlaştırılması yapılmış canlılarla nasıl iletişim kurulması gerektiğinin, hayvanların da bir birey ve duyguları olduğunun, en az insanlar kadar var olma ve yaşama hakları olduğunun anlatılmasını rica ediyoruz.

4) Ülkemizin genel problemi olan toprak alanlarının azalması ve betonlaşmanın artması yağmur suyunun kaybedilmesini doğurmaktadır. Bu durum parkımız için de geçerlidir. Fonksiyonelliğin en az görsellik kadar önemli olduğunu düşünen bizler, su kayıplarının azaltılması için ve suyun sonradan kullanımının gerçekleştirilebilmesi amacıyla yer altı su deposu oluşturulmasını rica ediyoruz.

5) Park ve çevresindeki güvenliğin sağlanabilmesiyle amacıyla uygun konumlara güvenlik kameraları yerleştirilmesini rica ediyoruz.

Saygılarımızla,