Çeşme'de Kanalizasyon Altyapısının Tamamlanmasını İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Herkese Merhaba,

Atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon altyapısı, kentlerin öncelikli ihtiyacıdır ve belediyelerin de öncelikli görevleri arasındadır. Çeşme ilçesinin büyük bir bölümü, kanalizasyon altyapısının olmaması nedeni ile fosseptik kuyuları ve vidanjör sorunu ile baş etmeye çalışmaktadır. Cennet beldelerimizden Çeşme'de; denizin ve çevrenin kirlenmesine, denizdeki canlıların yitip gitmesine, fosseptik kuyuları nedeniyle insan sağlığının tehdit edilmesine ve vidanjör tekeline son verelim, yeşili ve maviyi koruyalım.