#HastanemeDokunma

#HastanemeDokunma

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Bursalılar tarafına Aytaç Cihan bu kampanyayı başlattı

. 4 hastanemizin kadroları ile birlikte kapatılmadan Bursa'lıların sağlığında mevcut halleri ile hizmet vermeye devam etmelerini sağlamaya çalışacağız.

- Bizler Şehir Hastanesinin açılmasına karşı değiliz. Bursa Şehir Hastanesi açılsın ve Bursa’lı hemşehrilerimizin sağlığına hizmet etsin. Fakat şehir hastanesinin açılışına karşı olmamamız, mevcut hükümet tarafından oluşturulan şehir hastaneleri model ve sözleşme şekilleri hakkındaki siyasi eleştirilerimizin olmadığı anlamına da gelmez.
- Bizler şehir hastanelerinin Yap – İşlet - Devret veya Bursa’da olduğu gibi doluluk garantisi verilerek kiralama yolu ile yapılmasına karşıyız.
- Bursa Şehir Hastanesinin sözleşmesinde taahhüt edilen %70 doluluk garantisi ile insan sağlığının RANT’a dönüştürülmesine karşıyız.
DENETİMSİLİĞE KARŞIYIZ
- Şehir Hastaneleri sözleşme ve eklerinin SAYIŞTAY denetimine dahi kapalı olmasına karşıyız.
- Türkiye’de şu an itibari ile 230 bin civarında hasta yatağı mevcut, buda nüfusa oranlandığında 345 kişiye bir hasta yatağı düşmektedir. Bursa’da ise şu an itibari ile özel hastaneler dahil 6 bin civarında yatak mevcuttur. Fakat Türkiye Ortalaması rakamları göz önüne alındığında Bursa’da bulunması gereken yatak sayısı 8700’dür.
- Bursa’nın mevcut Türkiye ortalaması rakamları baz alındığında 2700 hasta yatağı açığı varken ve açılacak olan şehir hastanesindeki 1355 yatak ile bunun yarısının karşılanma durumu varken, Bursa Şehir Hastanesine kadro ve hasta sağlamak için 1200 yatak kapasiteli 4 Devlet Hastanesinin kapatılmasına karşıyız.
- Bursa’da 3 büyük sağlık alanı olan Yüksek İhtisas Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve açılacak olan Şehir Hastanesinin şehrin 3 ayrı dış noktasında yer almasına ve merkezde yaşayan 1 milyonun üzerindeki hemşehrimizin özel hastanelere mecbur bırakılmasına karşıyız.
İNSAN HAYATINDA 1 DK ÖNEMLİ
- Ulaşım ile ilgili hiçbir altyapının hazırlanmadan şehir hastanesinin açılmasına karşıyız.
- Şehir hastanesine ulaşım olarak hayata geçirilen üç hattaki otobüsler ile bu işin olmayacağını daha ilk günden çok net bir şekilde görecek ve Bursa’lılar olarak yaşayacağız. Bizler bu iş bilmezliğe karşıyız.
- Şehrin göbeğine stadyum yapıp, maç günleri Bursa’nın trafik kaosuna sokulmasına, fakat insan hayatında 1 dakikanın bile büyük önem taşıdığı bir durumda hastanelerin şehrin dışına taşınmasına karşıyız.
- Yine Türkiye ortalaması rakamları baz alındığında Bursa’nın açığı olan 300 – 350 civarındaki uzman hekim kadrosunu Sağlık Bakanlığı kadrolarının Bursa’ya tahsis etmek yerine, 4 hastanedeki uzman hekimleri şehir hastanesine transfer ederek yandaşa sağlık çalışanlarının sırtından rant sağlanmasına karşıyız.
HASTANE Mİ – TİCARAATHANE Mİ?
- Ortada dolaşan rakamlara göre şehir hastanesi içindeki ticari işletme gelirleri hariç, yüklenici firmaya yıllık yaklaşık 320 milyon TL gibi astronomik bir kira bedelinin sözleşme gereği taahhüt edilmesine ve ödenecek olmasına karşıyız.
- Ali Osman Sönmez Onkoloji Devlet Hastanesini kapatmıyoruz diyerek, kadrosunun %70’şini Şehir Hastanesine göndererek, yatak sayısını 200 küsürlerden, 70 – 80’lere düşürerek işlevsiz hale getirilmesine ve kamuoyu aracılığı ile Bursa’lıların kandırılmasına karşıyız.
- Muradiye Devlet Hastanesini, taş binada 200 – 250 yataklı Butik Hastaneye çevireceğiz diyerek, süre ve planlama paylaşmadan Bursa’lıların kandırılmasına karşıyız.
- Çünkü biliyoruz ki Acemlerde askeri alanda yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin inşaat süreci ödenekle ilgili sıkıntılardan durma noktasına gelmiş iken ve bu projeye bütçe aktaramayan sağlık bakanlığı, Butik hastane yapımına nereden bütçe aktaracak? Vatandaşın boş vaatlerle kandırılmasına karşıyız.
- Zübeyde Hanım Doğumevi ve Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi binalarının depreme dayanıklılık testleri kötü çıktığı için kapatıyoruz denilirken, bu depreme dayanıklılık testlerinin yaklaşık 10 yıldır bu durumda olduğu halde bu güne kadar insan hayatının hiçe sayılarak güçlendirme yapılmadan hizmet verilmeye müsaade edilmesine ve bugün şehir hastanesine RANT sağlamak için kapatılmasına karşıyız.
Evet saygıdeğer basın mensupları,
Bu gerekçeler ışığında Bursa halkımızla birlikte diyoruz ki;
“Biz aşağıda imzası bulunanlar, 1 Temmuz 2019 tarihinde açılacak olan Bursa Şehir Hastanesinin ihtiyacı olan kadroları sağlamak adına, hekim kadrolarının aktarılması sebebiyle kapatılacak olan Muradiye Devlet Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi ve Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanelerinin kapatılmamasını, kadrolarının mevcut yerlerinde Bursa’lı vatandaşların sağlığına hizmet vermeye devam etmesini, depreme dayanıklılık kriterlerine uymayan hastane binalarının acilen güçlendirilmesi veya güçlendirme mümkün değilse yeniden yapılarak mevcut yerlerinde hizmet vermeye devam etmesini arz ve talep ediyoruz.”
Diyerek topladığımız imzaları önümüzdeki günlerde ilgili mercilere ulaştıracağız.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.