İyi ki varsın TTM! Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği Kapatılamaz

İyi ki varsın TTM! Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği Kapatılamaz

Başlama tarihi:
13 Nisan 2022
İmzalar: 1.688Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

İstanbul Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanlar kurmak için 15 yıldır faaliyet gösteren Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Dernek aleyhinde, derneğin yokluğunun tespiti ve derneğin feshi talepleriyle iki ayrı dava açıldı.

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırıların durdurulmasını ve sivil topluma yönelik baskılara son verilmesini istiyoruz. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne açılan davaların düşürülmesini ve güvenli bir şekilde çalışmalarına devam edebilmesini talep ediyoruz.

2007 yılında Beyoğlu Tarlabaşı’nda kuruldu Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, daha çok bilindiği adıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi…

Dışlanan, derin yoksulluk ve göçün beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele eden bölge sakinlerini güçlendirmeyi, mahalleye yönelik önyargıları azaltmayı, çocuklara, gençlere ve kadınlara destek olmayı amaçlayan gönüllü bir çabaydı.

Başta Tarlabaşı’nda olmak üzere Türkiye ve dünyadaki her türlü ayrımcılığa karşı çalışmak, yerelde insan hakları uygulamalarını yaygınlaştırmak, hak temelli bir sosyal hizmet modeli geliştirmek ve sanatla iç içe birlikte üretmeyi ve ortak yaşama kültürünü geliştirmeyi dert edindi kendine. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kuruluşla da işbirliği içerisinde güçlenmeye ve güçlendirmeye çalıştı 15 senedir.

Ancak, Dernek, Haziran 2021’de, daha iyi bir toplum için çaba gösteren birçok sivil toplum örgütü ve bu alana gönül veren kişinin endişelerinden biriyle yüzleşti. Medyadaki nefret söylemi ve hedef gösterme haberleriyle başlayan, idari ve hukuki yaptırımlarla devam eden, keyfi ve öngörülemez bir süreç deneyimliyor Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği.

Bugün susturulma ve kapatılma tehdidiyle karşı karşıya.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği örneğinde bugün yaşananların Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü alanında yaşanan gerilemenin doğal bir uzantısı olduğunu düşünüyoruz. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin hedef gösterilerek ve yürüttüğü faaliyetler çarpıtılarak kapatılmaya çalışılması, tüm sivil topluma yönelik bir tehdit olarak karşımızda duruyor.

Adil, insan haklarına saygılı ve kapsayıcı bir toplumun ancak güçlü bir sivil toplumla birlikte inşa edilebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin yanındayız.

#İyikivarsınTTM

#TTMKapatılamaz

 

� Sivil toplum örgütlerinin destek ve dayanışması iyikivarsinttm.org adresinden takip edilebilir. 

� Sivil toplum örgütü adına imzacı olmak için isteyenler, iyikivarsinttm.org linkindeki imza butonu aracılığıyla veya orgutlenmehaktir@gmail.com adresine e-posta atarak dayanışmayı büyütebilir.

Hemen destekle
İmzalar: 1.688Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle