Peternak Melestarikan Betta Fish

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PETA (People for the ethical treatment of Animals) hentikan kekeliruan yang telah kalian lakukan.

kami penghobi ikan cupang (Betta Fish) selalu berupaya mengembangkan Betta Fish. Walaupun kami melakukan perjualbelian ikan namun kami tidak menangkap ikan dari alam liar sehingga tidak merusak ekosistem ikan cupang (Betta Fish). Setiap peternakan ikan cupang kami kelola dengan baik. kami merubah tradisi lama, yang mana tradisi lama menjadikan ikan cupang sebagai ikan aduan namun kita merubah ikan tersebut sebagai ikan hiasan yg selalu di pelihara dengan baik. Tanpa orang-orang seperti kami mungkin ikan cupang telah punah.