Musilaj, bir deniz pandemisidir, küresel çaba ile önlenmelidir !

Musilaj, bir deniz pandemisidir, küresel çaba ile önlenmelidir !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
IUCN ve tarafına Baran Asena bu kampanyayı başlattı

Dünya’nın en küçük ve belki de en kapalı denizlerinden olan Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj, buradan bağlı olduğu Karadeniz, Ege ve dolayısı ile Akdeniz’e yayılmaya başlayarak, ciddi bir deniz pandemisine dönüşebilir. İlk görülüşünü takiben, Marmara’da hızla ve değişik alanlarda yayılışı esasen bir küresel salgın tehlikesinin işaretini vermektedir.

Türkiye’nin iç denizindeki bir problem olarak algılanmaması gerekir. Dünya çevre örgütleri tarafından ciddiye alınıp, bu konuda Türkiye’ye her türlü destek verilmesi, bu örgütlerin küresel çevre anlayış ve yaklaşımlarına uygun olacaktır. Bu konuda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da gerekli iletişim, girişim ve isteği yapmalıdır.

Doğadaki her sorunun, Dünya’nın ve geleceğinin sorunu olduğu bilinci ile, tüm örgütleri gereken en büyük çabaya bir an önce başlamaya davet ediyorum.

Mucilage in Turkey’s Marmara Sea, is a global natural danger. It must be solved by global effort.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.