İtidal Çağrısı

İtidal Çağrısı

Başlama tarihi:
4 Haziran 2013
Muhatap:
Sn Başbakan'a, hükümete ve Endişe İçindeki Tüm Yurttaşlara
Kampanya Kapatıldı
Bu kampanya 179 destekçiye ulaştı

Bu kampanya neden önemli?

Bu metni  İstanbul’da başlayıp Türkiye geneline yayılan protestolarla ilişkili olarak, gidişattan endişe duyan yurttaşlar olarak kaleme alıyoruz.

Bizler, Türkiye’deki görüş ve inanç çeşitliliğini yansıtan, aslında toplumun bizzat kendisini oluşturan sıradan vatandaşlarız. Kimimiz sokaklardayız, kimimiz ise Başbakan'ın sözünü ettiği, evinde oturan bir milyonuz.

Bizim, olaylar karsısında hükûmetin tavrı ile ilgili gözlemlediğimiz en büyük zaafiyet, protestoları tam olarak  okuyamama halidir. Bu eylem, partilerüstü bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Polisin müdahale şekli, bir süredir beklemiş bu öfkeyi tetiklerken, otoriter tavırlara karşı başkaldırı şeklini almıştır. Siyasi arenadaki empati yoksunluğu bir norm gibi halka dayatılarak kutuplaşmalara yol açmıştır.

Biz ideolojik farklılıklardan korkmuyoruz.

Protestoların, oy oranlarının ötesinde bir anlam taşıdığını ve eleştirilerin sandık başı siyasetinden öte bir değeri olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla,  süregiden eylemlerde farklı ideolojilerden grupların, hatta herhangi bir ideolojik motivasyonla  hareket etmeyen vatandaşların farklı taleplerle bir araya gelmesini korkutucu bir gelişme olarak değil, demokratik bir toplumun gereği olarak görüyoruz.

Bu, üç katmanlı bir çağrıdır: Haklı davasında haksız duruma düşmek istemeyen ve provakasyona meydan vermeyerek barışçı protestolarına devam eden sokaktaki yurttaşlar olarak vandalizme ve polis şiddetine akl-ı selim, sokaklardan ve evlerinden Sn Başbakan'ın tavrının yumuşaması gerektiğine inanan yurttaşlar olarak kendisine hilm, ve gelişmelerden endişe duyan herkese bir itidal çağrısıdır.

1. Akl-ı Selim Çağrısı

Eylem ve protestonun demokratik bir hak olduğunu kabul ediyor, yurttaşların hislerine ve taleplerine kulak verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sokaklardaki tüm yurttaşların, beraber yürüdükleri insanları akl-ı selime davet etmekle sorumlu olduğuna, sokaktaki insanlar olarak inanıyoruz. Uzak durulması gereken sadece şiddetin dili değil, ona yöneltebilecek tüm şiddet içerikli, ayrımcı, dışlayıcı mesajlardır.

2. Yumuşak Başlılık Çağrısı

Süregiden olayların altındaki duyguyu belirginleştirince resim de daha bir netleşiyor. Zira iktidarın takınması gereken tavrın da aslında şimdiye kadarki tavırdan çok daha farklı olması gerektiğini görüyoruz. Yatıştırıcı, teskin edici bir tavır elzem hale geliyor. Bugün ihtiyaç duyulan tavır, eylemcilere karşı ‘bir milyon kişi toplama’ değil, gelişmeler karşısında kaygılı ve sağduyulu olduğunu gösteren bir duruştur. Zira demokratik bir hükümetin gerçek gücü, halkını dinleyebilme ve anlayabilme kabiliyetinde yatar. Bu yüzden, Sayın Başbakanı, daha yumuşak başlı, hilm sahibi bir tavır takınmaya davet ediyoruz.

3. İtidal Çağrısı

Ne sosyal medyada yayılan şiddet dilini, ne de ana akım medyanın geç bozulan sessizliğini güven verici bulmuyoruz. Evlerinde, yahut sokaklarda, bir yandan polis şiddeti görüntülerini, bir yandan dışarıdaki vandalizm görüntülerini izleyerek endişelenen herkes  adına bir itidal çağrısıdır bu. Bu çağrıya, özellikle günlerdir yorulmuş ve şiddetin farklı şekillerine tanık olmuş yurttaşlar olarak hepimizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.

Website: KaosaKarsi.wordpress.com

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 179 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş

Karar Vericiler

  • Sn Başbakan'a, hükümete ve Endişe İçindeki Tüm Yurttaşlara