Ann fose OIM libere site randevou Brezil la pou tout moun.

0 pessoa já assinou. Ajude a chegar a 100!


Nou sonje kijan nan ane 2012 anpil ayisyen tap pase nan rak bwa pou antre ilegal nan Brezil. Sa te fè gouvènman Brezil la pran desizyon kreye yon viza espesyal ki rele " VIZA IMANITÈ" pou ayisyen kapab antre legalman nan peyi a. Men apre anpil pouse kite te genyen devan anbasad la, yo te chwazi mete OIM kòm intémedyé nan pwosesis la. Sa vle di OIM resevwa demann viza yo epi li pote dosye a nan anbasad la, sa ki fè anbasad la vin jwenn libète pou trete ka yo pi byen. Men nou konstate ke jounen jodi a OIM pa libere sit entènét kote pou moun pran randevou a pou tout moun, li sèlman libere l bay yon ti gwoup raketè kap touche nan men mou jiska 500 dola ameriken pou make randevou pou yo. 

Nou fe remak sa lé nou konstate depi mwa janvye OIM di randevou ouvè okenn moun ki nan Brezil oubyen nan lòt peyi paka pran randevou. Chak dat yo di sit la ouvè le w ale w jwenn tout mwa yo plen. Pa egzanp yo di madi 19 mas 2019 la sit la ouvè lè w antre sou li ou jwenn li ak mwa Mas rive mwa Me ranpli. Kesyon nap poze kilés ki ranpli yo? Poukisa se sèlman ti gwoup OIM nan ki ka antre sou sit la pou pran randevou? Sa pa lòt bagay ke koripsyon OIM ap fé ak pwosesis la pou favorize raketé kap touche gwo lajan pou seprare ak anplwaye OIM yo.

Poutèt sa nou mande ak tout moun kélke swa kote w ye, patikilyéman moun ki Brezil ki vle fanmi yo, madanm yo, pitit yo alatriye vin jwenn yo pou fé yon pote boure pou siyen petisyon sa pou n pote nan ITAMARATY BREZIL, ki sa ògàn kap jere relasyon intènasyonal Brezil pou foure bouch nan dosye a epi mande OIM libere sit la pou bay tout moun menm opòtinite. 

An nou lite kont tout koripsyon kap fini ak peyi nou Ayiti. 

Yon sél nou fèb ansanm nou Fó.