Başarı

İst.Bahçeşehir Gölet ve Pazar Alanları İmar Planı Değişikliğine itiraz

Bu kampanya 66 destekçi ile değişim yarattı!


1. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümleri ruhuna aykırıdır.
2. Nüfus ve araç trafiğini artırmaktadır.
3. Kamusal kullanılan alanların yok etmekte ve ferahlığı bozmaktadır.
4. Jeolojik açıdan sakıncalı alüvyon ve taşkın riski olan alanlardaki yapılaşmaları da gerekli önlemleri almaksızın artırmaktadır. Önlemli alanlar mülkiyet sınırında doğrusal olarak sona ermektedir. Bu durum doğal değildir.
5. Yoğunluk artırıcı ve donatı alanlarını azaltıcı niteliktedir. Plan bütünlüğünü bozmaktadır.
6. Bahçeşehir’e telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir.Bugün Hilal imzanı bekliyor!

Hilal Erbakan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: İst.Bahçeşehir Gölet ve Pazar Alanları İmar Planı Değişikliğine itiraz». Hilal ve imza atan diğer 65 kişiye katıl.