İstanbul'un işgalinde götürülen tarihi yadigarlar, yağmalayan ülkelerden geri alınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


       "İSTANBUL'U İŞGAL EDEN İTİLAF DEVELTLERİNİN KORKUNÇ HIRSIZLIĞI

İbrahim Hakkı Konyalı' nın vakıf arşivinin 2281 numarasında kayıtlı müze askeri müdürü Ferik Ahmed Paşa'nın imzasını taşıyan iki vesika vardır.İtilaf Devletleri başkumandanı Francis Despere Kuruçeşme'deki karargahını süslemek için panoya konulmuş askeri müzeden Türk tarihinin eşsiz yadigarlarının seksen iki parçası alınmıştır.Ahmed Muhtar Paşa bu eşsiz eserleri başkumandan Francis Despere'ye vermiştir.Ayrıca şark İtilaf devletleri başkumandanı General Francis Despere'nin Rami Kışlası'nda bulunan Fransız askerleri kumandanının emrine kışlanın salonuna serilmek......için de 12 Temmuz 1335 tarihinde 108 parça eşsiz ve çok kıymetli eser vermiştir.Verilen eserlerin adları liste halinde yazılmıştır.İkisi de Ferik Ahmed Muhtar Paşa'nın imzasını taşır.İtilaf orduları İstanbul'u terk ederken onları da alıp götürmüşlerdir.Bu eşsiz tarih yadigarlarını Fransız hükümetinden istemeliyiz.İ.Hakkı Konyalı mehter gibi askeri müzeyi de ihya etmiş mütehassıs olarak çalışmıştır.Bu eserlerin hiç birini askeri müzede bulamamıştır."

Kadir Mısıroğlu "BendenTarihe Haberler" kitabı 366. Sayfa