İstanbul servis esnafı 14/15/16 Mayıs’ta kontak kapatıyor...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


 

KAMU OYUNA DUYURULUR...

İstanbul ilimizde ve Türkiye genelinde servis araçlarıyla ilgili yaşanan olumsuzluklar neticesinde ; Saygıdeğer servis esnafımıza yapılan suçlamalar ve karalamalar sektörümüzü içinden çıkılması güç bir duruma sürüklemiştir.
Sektörün sağlıklı çalışabilmesi için yapılmış olan servis aracı yönetmeliği, belediyenin koyduğu kriterler uygulamada her ne kadar yeterli olsada denetim mekanizmasının çalıştırılmaması ülkemizin her yerinde farklı problemlerle karşılaşmamıza sebep olmaktadır.
İstanbul ilindeki sorunları ve nedenlerini şöyle özetleyebiliriz.
- 25.05.2015 tarihinde yapılan açıklama sonucunda sektörden rant talep eden bir çok gerçek ve tüzel kişi kriter ve denetim olamaksızın sektöre giriş yapmıştır. Bu süreç uzun süre devam ederek içinden çıkılması güç duruma sektörü sürüklemiştir. Bu belirsizlik sektörde devam etmekle beraber yapılan hizmetin kalitesini ve güvenilirliğini sorgulanmasına sebep olmuştur.
- İstanbul Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yapılan alt komisyon ve Ukome toplantılarında alınan kararlar sektöre girişi teşvik edecek şekilde oluşmuştur. Ülkemizin hiçbir ilinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirerek ilimizde kaos yaratan uygulama halen sürdürülmektedir. Sektörün kapısını çalan her kesimin bu sektöre alınması bu kaosun temel sebebi olmuştur.
- Sektörde hizmet veren İstanbul Servis Esnafı bu faziletli görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırken yeterli denetimlerin yapılmaması aramıza problemli araç sahiplerinin ve araç şoförlerinin katılmasına sebebiyet vermiştir.

Bu sorunlar çerçevesinde en değerli varlıklarımızı taşıyan biz servis esnafının çocuklarımız ve halkımız gözünde yaratılan itibarsızlaştırma kampanyalarının tamamen çıkar ve rant amaçlı olduğu düşüncesindeyiz. Sektörün önündeki problemleri çözecekmiş gibi yapıp kaosa sürükleyen yöneticileri kınıyoruz.
Sektörün içinde bulunduğu durumu çözmenin yolu belli olmasına rağmen; farklı arayışlara girerek, yanlış yönlendirmeler sonucunda problemin büyümesine sebep veren yönetici ve bürokratların bu tutumlarından vaz geçmeleri en büyük temennimizdir. Sektöre girişin kapatılması , İstanbul ‘da plaka tahdidine geçilerek, denetimlerin arttırılarak çözüme ulaşılacağı inancındayız.
İstanbul Halkının mağdur edilmesi önündeki tek engel olan ; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2007 tarihli okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde yer alan 7. Maddesinin revize edilmesi yada kaldırılması İstanbul Halkına ve Servis Esnafına yapılabilecek en büyük yaradır. İstanbul’da belediye fiyat tarifesini uygulayarak taşımacılık yapan esnafın elindeki hak alınarak velilerimiz ve öğrencilerimiz ekonomik zarara uğratılmasına seyirci kalamayacağımızın bilinmesini isteriz. 

PLAKA TAHDİTİ İSTİYORUZ...