İstanbul Medipol Üniversitesi Ara Sınavlar %20 Ağırlığında Olmamalı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Bildiğiniz üzere Tükiye genelinde Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verilmişti. Ancak sonrasında bahar dönemi için "Üniversiteler eğitime uzaktan devam edecek." kararı alınmıştır. Bu süreç içerisinde girdiğimiz çevirimiçi sınavların (vizelerin) ders geçme notuna ağırlığının (%20) düşük olduğunu düşünmekteyiz. Bahar dönemi sürecinde beş haftalık örgün eğitim aldık ve çevrimiçi sınavın kapsamını büyük ölçüde örgün eğitim sürecinde gördüğümüz konular oluşturmaktadır. Bundan sonraki süreci uzaktan eğitim olarak tamamlayacağız ve genel (final) sınavlarının kapsamını büyük ölçüde uzaktan eğitimde işlenen konular oluşturacaktır. Memleketinde uzaktan eğitim derslerine bağlanmakta sorunlar yaşayanları göz önüne alırsak final sınavlarının ağırlığının (%80) düşürülerek vize sınavlarının ağırlığının (%20) arttırılmasının yerinde bir karar olacağını düşünmekteyiz.