Çoçuğum Hastane Bakım Merkezinde Ben Muayenede

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Dezavantajlı çocuk sahibi binlerce anne,çocuğunı bırakacak yer bulamadığı için kendi muayene,tetkik ve tedavilerini sağlayamıyorlar.Çocuklarını bırakacak bir yer olmaması nedeniyle, kendi sağlıkları ikinci plana atılıyor ve hastalıkları tanılanamıyor.

Bu kampanya ile başta İstanbul Sağlık Müdürlüğü olmak üzere,daha sonra Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde, dezavantajlı çocuk sahibi annelere sağlık hizmeti sunulabilmesi için hastane bünyesinde çocuklarını bırakabilmeleri için geçici bakımı birimi oluşturulması amacındayız.

Kampanya eğer hayata geçirilebilirse dezavantajlı çocuk sahibi anneler  çocuklarını bu bakım birimlerine bırakarak tedavilerini sürdürebilecekler.