İstanbul'da Arefe Günü Eczaneler Tatil Olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Bilindiği üzere 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ un 2nci maddesinin (b) bendinin birinci ve ikinci fıkralarında Ramazan ve Kurban Bayramlarının Arife günü saat 13:00’ dan sonra resmi tatil olduğu belirtilmiş, ayrıca 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde “… “birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır…” hükmü yer aldığından  Arefe günü saat 13:00’ dan sonra resmi tatil olduğu, Bazı illerimizde eczanelerimiz tatil olmasına rağmen bazı illerimizde tatil olmamaktadır bu uygulamanın tüm İstanbul genelinde uygulanmasını eczacı odalarını keyfine bırakılmamasını ve Bayram arefesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızın birleştirilerek tatil edilmesini talep ediyorum.