İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Yaz Okulu Mağduriyetinin Giderilmesini İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Bir önceki sene yaz okulu veren İstanbul Bilim Üniversitesi, bildiğiniz üzere bu sene bu hakkı biz öğrencilerden aldı. Bu durumda ailelerimiz ve biz öğrenciler mağduriyet yaşadık. Bu durumda çoğu öğrencinin okulu uzayacak. Öğrenci olmanın da bir çok zorluğu olduğunu biliyorsunuz. Yazın notumuzu yükseltmek istediğimiz dersleri tekrar görmek istiyoruz. İstanbul Bilim Üniversitesinde tekrar yaz okulunun faaliyete geçirilmesini istiyoruz. İstanbul Bilim Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ ve senatomuzu duyarlı olmaya davet ediyoruz.