İstanbul Barosu SEM derslerine online katılım zorunluluğuna son verilsin

İstanbul Barosu SEM derslerine online katılım zorunluluğuna son verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
İstanbul Barosu tarafına Abdullah Küçük bu kampanyayı başlattı

İstanbul Barosunun, "Staj Eğitim Merkezi İç Yönetmeliği" uyarınca stajyer avukatlara yönelik yapılan eğitimlere online olarak katılım zorunluluğunun kaldırılmasını istiyoruz.

İlgili yönetmeliğin sekizinci maddesinde düzenlenen "en az altmış (60) saat  programa katılma zorunluluğu"nun, dersleri sonradan izlemek suretiyle yerine getirilmesi mümkünken, idari kararla stajyer avukatlara ek yükümlülük getirilmesi keyfi bir karar olmakla birlikte amaçtan ve dayanaktan yoksundur. 

Stajyer avukatların, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşadığı onca sorun varken, bu sorunları çözmesini beklediğimiz İstanbul Barosunun bu tutumu, biz stajyer avukatları endişelendirmektedir. 

Staj eğitimlerinin daha sonradan izleme olanağı verilmesinin faydamıza olacağını bildirir, derslere online olarak katılma zorunluğunun kaldırılmasını istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.