Kartal sahili temiz tutulsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


7 yıldan beri yaşadığım ve haftanın 4-5 günü sahilin içler acısı halini gören biri olarak Türk toplumuna yakışmayacak kirlilikteki sahilimizin ziyaretçiler ve Belediye görevlilerinin sağlayacağı olanaklar dahilinde temiz tutulmasını istiyorum. Ne yazık ki sahili kullananların hatırı sayılır kısmı, temizlik, çevre ve doğayı koruma bilincinden uzak bir şekilde fütursuzca çevreyi kirletmekteler. Diğer taraftan; sahilde bulunan çöp kutuları özellikle hafta sonlarındaki yoğun halk kullanımınlarını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Bir yandan yeteri kadar çevre bilinci bulunmayan sahili kullanan halkımızın hatalı davranışları, diğer yandan özellikle cuma-c.tesi-pazar günü yoğunluğunu kaldıramayan çöp kutularının fiziki yetersizliği, hatırı sayılır bir çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bu itibarla;

1- Çöp kovalarının özellikle hacimleri büyütülerek ve ağızları başıboş hayvanlar (kedi-köpek-martı ve kargalar) tarafından yola saçılmayacak ve hijyenik şekilde açılıp kapanacak niteliğe büründürmelidir.

2. Özellikle sahil kullanıcılarına yönelik, her türlü iletişim araçlarıyla ve gezici lokal ekiplerle desteklenecek şekilde, çekirdek kabuklarını ve piknik artıklarını ortalıkta bırakmamalarını teminen halkımıza yönelik bir bilgilendirme ve yönlendirme kampanyası yapılması kaçınılmaz görülmektedir.