İstanbul Servisçileri Plaka Tahdidi İstiyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Diğer illerde uygulanan tahdidin İstanbul'a uygulanması vakti gelmiştir . Servisçilerimizin sorunlarına çözüm olacaktır