Kampanya Kapatıldı

Cihangir'de Roma Bahçesi’ndeki İnşaat İptal Edilsin!

Bu kampanya 14 destekçiye ulaştı


Cihangir'deki Roma Bahçesi’nde Devam Eden İnşaat Durdurulsun ve  İptal Edilsin.

“Beyoğlu’nda Arkeolojik Park ve Sergi Alanı niteliğinde olan Tarihi Roma Bahçesi’nde devam eden inşaat kamu yararına aykırıdır. İnşaat, Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Çeşmesi, eski Tophane binaları, Nizam-ı Cedit askerleri talim alanını çevreleyen kışlalar ve yamaçtaki güzel konakların yer aldığı Tophane panoraması içinde yer alan, birçok tarihsel kalıntının yer aldığı bir arkeolojik alanda yapılmaktadır. Bu alanda öncelikli olarak arkeolojik park ve sergi alanına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

“Devam eden sosyal tesis inşaatının kapalı alanı, yapı ruhsatı alınan 604 m2’lik parselin yüzde 85’i oranındadır. Oysa, İstanbul 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun aldığı 20.03.1996 gün ve 7595 sayılı kararda bu alanda yapılacak bir inşaatın kapalı alanının  parsele oranının yüzde 10’u geçemeyeceği belirtilmiştir.

“Koruma Kurulu’nun önceki yıllarda aldığı kararlar doğrultusunda sözkonusu alanın, ayrıntılı bir arkeolojik çalışma yapılarak projelendirilmesi öngörülmüş olmasına rağmen bugüne dek böyle bir çalışma yapılmamıştır. İnşaatı devam eden tesis koruma kurulunun konuya ilişkin olarak aldığı kararlara, imar mevzuatına, kentsel sit alanı olması nedeniyle koruma mevzuatına, şehircilik bilimi ve planlama ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırıdır.”

"Afette toplanılacak yeşil alan olmalı"
Mahalleli Roma Parkı’nın İstanbul’da beklenen olası bir depremde kullanılabilecek bir toplanma alanı olarak korunmasını ve yeşil alanlar olarak kalmasını istiyoruz.Bugün Ozan imzanı bekliyor!

Ozan Adam bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Cihangir'de Roma Bahçesi’ndeki İnşaat İptal Edilsin!». Ozan ve imza atan diğer 13 kişiye katıl.