İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Tesisleri çalışanları ne olacak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Tesisleri çalışanları ne olacak

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ tarafına Zafer Erinç bu kampanyayı başlattı

Üniversitelerin bölünmesinden dolayı sadece ve sadece İstanbul Üniversitesi işçileri işten çıkartılmıştır Oysaki daha önce mevcut hükümet kararıyla bölünen hiçbir üniversitede çalışan işçi işten çıkartılma mıştır hem İstanbul Cerrahpaşa hem İstanbul Üniversitesi bölünmeden dolayı işçi çıkarmışlardır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.