LGS haksızlığına son vermek için toplanalım!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Çok çalışmamıza karşın 2018 yılı LGS sınavında bir haksızlığa uğradık. Kapsamlı bir sınav olmadığını ve sayısal bölümünün bizim yıl boyunca üstünde durduğumuz konulardan olmadığını düşünüyoruz. Bu kampanyayı başlatmamızın sebebi ise emeklerimizin karşılığını almak için sınavın yenilenerek gördüğümüz konulardan oluşmasını istememizdir.