LGS haksızlığına son vermek için toplanalım!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Çok çalışmamıza karşın 2018 yılı LGS sınavında bir haksızlığa uğradık. Kapsamlı bir sınav olmadığını ve sayısal bölümünün bizim yıl boyunca üstünde durduğumuz konulardan olmadığını düşünüyoruz. Bu kampanyayı başlatmamızın sebebi ise emeklerimizin karşılığını almak için sınavın yenilenerek gördüğümüz konulardan oluşmasını istememizdir. Today: Ipek is counting on you

Ipek Kivilcim needs your help with “ismet yılmaz: LGS haksızlığına son vermek için toplanalım!”. Join Ipek and 587 supporters today.