Kampanya Kapatıldı

İl içi tayinler ile il dışı tayinlerin aynı anda yapılmasını istiyorum

Bu kampanya 125 destekçiye ulaştı


Van’da görev yapan bir öğretmenim. Dokuz yıldır Doğu’da görev yapmaktayım. Zorunlu hizmetimi tamamladım. Bu yıl il dışı tayin isteyeceğim. Ancak MEB; her yıl, il içi tayinleri önce, il dışı tayinleri ondan sonra yapmaktadır. 

Örneğin, Sakarya’daki A okuluna Sakarya’da görev yapan ve 100 puanı olan bir edebiyat öğretmeni il içi tayin ile yerleşebilirken zorunlu hizmetini tamamlamış, il dışından tayin isteyecek bir öğretmen 400 puanla söz konusu okula tayin isteyememektedir. 

Bu uygulama ile “puan üstünlüğü” ilkesi çiğnenmekte, “hizmet puanı” uygulaması anlamsızlaştırılarak il dışından tayin isteyen öğretmenler “mağdur” edilmektedir. 

Bu uygulamayı gerektirecek hiçbir zorunluluk yoktur. Nitekim Yönetmelikte de uygulamanın bu şekilde olması gerektiğine dair bir hüküm yoktur. Teknik olarak, il içi tayinler ile il dışı tayinlerin beraberce yapılmasına bir engel yoktur. Geçmişte, bazı dönemlerde MEB, tayinleri aynı zamanda yapmıştır. 

Bu idarî tasarruf; il dışından tayin isteyen öğretmenleri ciddi bir şekilde “mağdur” etmekte, çalışma motivasyonlarını bozmakta, çalışanlar arasında adaletsizliğe yol açmaktadır. Tekrar tekrar tayin istemek durumunda bırakması ile eğitim-öğretim faaliyetlerini de sekteye uğratmaktadır.

Saydığım bütün bu sebeplerden dolayı, “İL İÇİ ve İL DIŞI TAYİNLERİN AYNI ANDA” yapılmasını istiyorum.Bugün Kadri imzanı bekliyor!

Kadri Erdem bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İsmet Yılmaz: İl içi tayinler ile il dışı tayinlerin aynı anda yapılmasını istiyorum». Kadri ve imza atan diğer 124 kişiye katıl.