Türk Ordusuna Allahımıza Hamdolsun Dayatması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Barış içinde ve kişisel özgürlüklerimizi sahiplenerek özgürce yaşamamız gereken Türkiye'de, büyük bir dayatma söz konusu.

Türkiye'de askerlerin yemekten önceki toplu dualarında ''Tanrımıza hamdolsun, milletimiz var olsun'' cümlesi değiştirildi. Yerine Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun '' getirildi. 

Önemsiz gibi görünüyor olabilir. Ama bu inançlarımıza yapılan büyük bir dayatmadır. Vatanımızı savunan askerlerimizin tamamı müslüman değil. aralarında birçok DEİST, AGNOSTİK, HRİSTİYAN , ATEİST vs. var. Ama, ''Allahımıza hamdolsun'' cümlesi sadece bir dine vurgu yapıyor. Oysa herkes kendi inandığına dua edebilmeli. Bir müslümana zorla Yehovamız'a hamdolsun dedirtseler ne hisseder? ben çok kötü hissederim. Bir hristiyana , deiste, tengriciye veya başka dine inanan birçok insana da zorla bir dini dayatmak yanlıştır.

TANRIMIZ KAPSAYICIDIR

Tanrı, sanılanın aksine sadece hristiyanların kullandığı bir tabir değildir! Hangi dine inanıyorsan, o dinin anlattığı ilahı kasteder. Herhangi bir dine inanmayanlara ise özellikle bir dini dayatmaz.

Tanrı için canım canı cefa ise tapdur yeter,
Senin firakından beter azap dahi var mı beter./ YUNUS EMRE

Eğer din özgürlüğünü, İnanç özgürlüğünü savunuyorsan, dışlamayı, zorbalığı istemiyorsan, eski uygulamaya dönülmesini istiyorsan, sen de imzala!