İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'ın tutuklanması basın özgürlüğüne saldırıdır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Basın özgürlüğü ve halkın haber alma özgürlüğü en doğal ve temel insan haklarındandır. Bu bağlamda İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'ın göz altına alınıp tutuklanması insan haklarına aykırıdır. Uluslararası sözleşmeler ve TC Anayasası'na aykırı bu uygulamanın derhal durdurulmasını ve tutuklu gazetecilerin salıverilmesini talep ediyoruz.

Gazetecilerin gazetecilik faaliyetinden gözaltına alınması açıkça gazeteciye verilen ve halka verilen bir gözdağıdır. Uydurma gerekçelerle gazetecilerin dinlenmesi, uydurma gerekçeler yaratılarak gözaltına alınmalarını kınıyoruz.