İSLÂM'A HAKARET EDEN "KIZILCIK ŞERBETİ" İSİMLİ DİZİ YASAKLANSIN!

İSLÂM'A HAKARET EDEN "KIZILCIK ŞERBETİ" İSİMLİ DİZİ YASAKLANSIN!

Başlama tarihi:
9 Ocak 2023
İmzalar: 15Sonraki Hedef: 25
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Yusuf Nabi ÖZBAY

İslâmofobinin arttığı günümüzde her gün bir yenisine şahitlik ettiğimiz gayr-i İslâmî ve İslâm-Türk Medeniyeti'ni aşağılayıcı davranışlar, "Kızılcık Şerbeti" isimli diziyle hat safhaya ulaşmıştır. Mezkûr dizinin bir sahnesinde TESETTÜR ile ilgili kabil-i tahammül olunmayacak bir surette Tesettür aleyhtarlığı yapılarak hem Tesettürlü kardeşlerimizin haklarına alenen tecavüzde bulunulmuş hem de İslâm ile mücehhez olmuş olan kadim medeniyetimizin aleyhine sû-i kasd yapılarak efrâd-ı milleti kutuplaştırma operasyonu tatbik edilmiştir. Derhal bu ve bu nev'î İslam-Türk Medeniyeti aleyhtarlığı yapan dizilerin yasaklanmasını, hiç olmazsa cezalandırılmasını ve Müslümanlar'a özürde beyan bulunulmasını şedidâne bir surette istiyoruz!

Hemen destekle
İmzalar: 15Sonraki Hedef: 25
Hemen destekle