Petition Closed

NO TO IRAN,s ELECTIONS. by avoiding votes start to demands our rights from dictators.

This petition had 17 supporters


نه به انتخابات، يك بار تمام هم ميهنان با كمك هم به جهانيان ثابت كنيم كه ايران در اشغال حكومت ديكتاري است و مردم تنها وسيله اَي برأي بازيهاي كثيف اين رژيم هستند

انتخابات» در طول اين سی‌وهشت سال تسلط نظام ويرانگر جمهوری اسلامى چون بسيارى از ديگر مفاهيم فرسنگ‌ها از معنى واقعى خود فاصله گرفته و از فرصتى براى «تعيين منتخبين» مردم براى بهبود اوضاع به فرصتى براى «تائيد منتصبين» نظام اسلامى براى غارت و ويرانگرى بيشتر ايران بدل شده است.

قوانين انتخاباتى جمهورى اسلامى برخلاف تمامی جوامع دمکراتیک جهان حق رياست جمهورى را تنها براى «رجال سياسى» قائل شده و از همان ابتدا نيمى از جمعیت ايران، بانوان را از حق دمكراتيك خود محروم می‌کند و تشخيص «رجل سياسى» بودن مردان را نيز به عهده شورای دست‌نشانده نگهبان می‌گذارد. شورایی كه فقهايش را ولی‌فقیهی عزل و نصب می‌کند كه خود ريشه تمام فسادها، غارت‌ها، ویرانی‌ها، از دست رفتن فرصت‌ها و وضع موجود در ایران است؛ و حقوق‌دانان آن را نیز رياست قوه قضائیه‌ای تعيين می‌کند كه خود سردسته دزدان غارت گرى است كه فرياد ايرانيان را از فساد و ظلم حاكم بر دستگاه قضائی‌اش به آسمان رسانده است. این‌چنین قوانينی هر چه هست و هر نام كه بتوان بر آن گذاشت دمكراتيك نبوده و نيست.

دلواپسان دوام نظام ويرانگر اسلامى از تندرو و کندرو، از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، از عوامل داخلى و خارجى نظام كه هيچ دغدغه‌ای جز خريد زمان براى نظام روبه‌مرگ جمهورى اسلامى ندارند و تنها هدفشان گمراهى مردم براى ادامه وضع موجود و هرچه بيشتر پر كردن جيب خود و مافياى حاكم بر ايران است، باز به تكاپو افتاده‌اند تا بار ديگر مردم را با پاى خودشان به‌پای صندوق‌های رأی كشانده و با رأی مردم، جلادان حاكم و غارت گران سرزمين ايران را انتخاب كرده و با خيال راحت به غارت و ويرانگرى خود ادامه دهند.Today: MH is counting on you

MH Fld needs your help with “Iranians : نه به انتخابات NO To ELECTION. by avoiding votes start to demands our rights from dictators.”. Join MH and 16 supporters today.