انجمن جامعه شناسی باید در حمایت از جنبش مردمی اعلام موضع کند!

انجمن جامعه شناسی باید در حمایت از جنبش مردمی اعلام موضع کند!

Started
December 12, 2019
Petition to
iranian sociological association
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Ali Tayefi

سال‌هاست که انجمن جامعه شناسی ایران به صورت رسمی آنچنانکه باید و شاید در خصوص مسایل اجتماعی در کشور، سیاست‌های اجتماعی حاکمیت، بحران‌های عمیق فروپاشنده جامعه، مسایل  صنفی دانشگاه و اساتید بویژه جامعه شناسان و مسایل دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته مواضع بموقع، حرفه‌ای و مسیولانه اتخاذ نکرده است. 

وقوع اعتراضات مردمی در آبان سال‌جاری و موضع‌گیری‌های ناشایست و حکومت‌خواهانه برخی از اعضای هیات مدیره انجمن فضای غیردمکراتیکی را دامن می‌زند که دمکراسی و آزادی‌خواهی یک‌ انجمن علمی به‌عنوان نهادی مدنی بشدت مورد تشکیک قرار می‌گیرد. 

سکوت انجمن جامعه شناسی ایران در خصوص حمایت از مطالبات جنبش تهیدستان و‌ اعتراضات مدنی مردمی آسیب دیده و ستم‌کشیده از یک‌سو و عدم واکنش انجمن در برابر سرکوب و کشتار خشونت‌آمیز مردم توسط نیروهای امنیتی و نظامی حکومت در سراسر کشور از سوی دیگر این شائبه را تقویت می‌کند که انجمن دیگر نمی‌تواند نمایندگی اعضا و آرای آنان را تامین کرده و اعتبار دمکراتیک آن بشدت زیر سوال است. 

برای برو‌ن‌رفت از بحران اعتماد و نارسایی دمکراتیک در این انجمن به‌عنوان یک نهاد مدنی چند راهکار زیر را پیشنهاد می‌دهم:

۱. صدور فوری بیانیه‌ای از سوی انجمن جامعه شناسی ایران برای حمایت از جنبش مدنی مردم در آبان‌‌ ماه سال‌جاری (۹۸) با محوریت محکومیت سرکوب اعتراضات مدنی مردم در سراسر کشور، تاکید بر چاره جویی مسایل اجتماعی بجای سرکوب اعتراضات اجتماعی، درخواست رهایی هر چه سریع‌تر بازداشت شدگان جنبش، درخواست مجازات نهادها و عوامل سرکوبگر و ماشین کشتار مردم در خیابان‌های اعتراض و پاسخگویی حاکمیت استبداد در پایمال کردن حق مردم و اغتشاش‌گری عوامل حکومتی. این بیانیه حتی اگر توسط هیات مدیره انجمن صورت نگیرد، شایسته است تا توسط گروه‌های علمی-تخصصی انجمن یا ابتکار سایر اعضا در پلتفورمی مستقل با هماهنگی‌های حقوقی پیگیری و اقدام شود. 

۲. برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای انتخاب مجدد هیات مدیره با ملاحظه ساختارهای دمکراتیک و پرهیز از اعمال دخالت‌های مافیای آکادمیک در گزینش افرادی معدود در مرکز قدرت و‌ در مداری بسته؛ و عدم تایید اعضای کنونی هیات مدیره انجمن و اعضای سابق آن در عضویت برای نمایندگی در انتخابات مجدد. این انتخابات مجدد با ارسال درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط کثیری از اعضای انجمن در اقصی نقاط کشور و تحویل آن به بازرسان انجمن قابل پیگیری و ‌اجراست. 

۳. درصورت مقاومت هیات مدیره انجمن برای برگزاری انتخابات مجدد، از همه دلسوزان و اعضای محترم انجمن جامعه شناسی در اقصی نقاط کشور دعوت می‌شود در راستای محکوم کردن رویکردهای مسلط در انجمن و مافیای آکادمیک حکومتی در آن و همچنین محکومیت عدم مسئولیت‌پذیری انجمن در مقابل مسایل جامعه، مردم و امور صنفی دانش‌آموختگان این رشته، عضویت خود در انجمن را بطور موقت به‌تعلیق درآورند. با چنین اقدامی توسط اعضای این نهاد مدنی، مدیریت انجمن را با بحران دمکراتیک تخلیه موقت اعضای آن روبرو کرده و با اعلام رسمی استعفای اعتراض‌گونه اعضا نسبت به عملکرد انجمن، مدیریت آنرا به چالش بکشیم. 

 

 

Support now
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Decision Makers

  • iranian sociological association