Free Baluch enforced disappeared Abdullah buzurgzadeh & Baluch activists

Recent news

Amnesty international: Iranian authorities must immediately release Abdulla Bozorgzadeh

� مقامات ایرانی باید فورا عبدالله بزرگ‌زاده سربازی، فعال مدنی بلوچ، را آزاد کنند. او از روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد. � مطابق قوانین بین‌المللی این بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است زیرا عبدالله بزرگ‌زاده سربازی تنها به خاطر شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان در حمایت از زنان و دختران قربانی آزار جنسی و در اعتراض به مصونیت عاملان خشونت‌ جنسی مورد هدف نیروهای امنیتی قرار گرفته است. � مقامات ایرانی علاوه بر بازداشت خودسرانه عبدالله بزرگ‌زاده سربازی، ارتباط او با خانواده و دنیای بیرون را قطع کرده و از دادن هرگونه اطلاعات در مورد محل و سرنوشت وی سرباز زده‌اند. این پنهان‌کاری مصداق ناپدیدکردن اجباری به شمارمی‌آید که یک نقض جدی حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و قربانی را در معرض خطر شکنجه، رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و حتی اعدام فراقضایی قرار می‌دهد. � عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی درخواست می‌کند که تا زمان آزادی کامل عبدالله بزرگ‌زاده سربازی، درباره و ضعیت و محل نگهداری او اطلاع‌رسانی کنند و اجازه دهند که او دسترسی کامل به وکیل و خانواده داشته باشد. آن‌ها همچنین باید ازعبدالله بزرگ‌زاده سربازی در مقابل شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها محافظت کنند. � ماموران امنیتی و مسئولان قضایی که مرتکب شکنجه و ناپدیدکردن اجباری شده‌اند باید مورد تحقیقات مستقل و موثر قرار گرفته و مطابق با استانداردهای دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، محاکمه و مجازات شوند.

Abdollah Aref
4 years ago