توقف گسترش اسنپ در زمینهای مختلف در سطح کشور

توقف گسترش اسنپ در زمینهای مختلف در سطح کشور

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
navid karimi started this petition to iran governors,people

شرکتی که با ناوگان حمل و نقل شروع به کار کرد و کم کم پا به تمامی میدانها گذاشته و اجازه نمیدهد ک دیگر جوانان استارت اپی را به راحتی راه اندازی کنند.اوبر که یک نمونه خارجیست یک اپلیکیشن را در دها کشور پیاده کرده،و برای کشور مبدا بسیار مفید بوده اما اسنپ دها اپلیکیشن را در یک کشور پیاده سازی میکند و از جیب هر شخص به ده روش کسب درآمد میکند.بجای آن پا را در میدانهای خارجی گذاشته و در سطح بین‌المللی گسترش پیدا کند

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!