Iqtisadiyyat universitetinin nəzdində sosial-iqtisad kolleci imtahani əsas fennən etsin

Iqtisadiyyat universitetinin nəzdində sosial-iqtisad kolleci imtahani əsas fennən etsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Iqtisadiyyat universitetinin nəzdində sosial-iqtisadi kolleci tarafına Əliyeva Nübar bu kampanyayı başlattı

Iqtisadiyyat universitetinin nəzdində sosial-iqtisadi kollecinde imtahanlar sadəcə ixtisas fənlərimiz üzrə olsun digər fənlərimiz qiymətləndirlsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.