Petition Closed

Stoppa benådningen av Fujimori!

This petition had 304 supporters


STOPPA BENÅDNINGEN AV FUJIMORI!

Vi fördömer benådningen av Perus före detta diktator Alberto Fujimori. Det är inte acceptabelt att Perus nuvarande president Pedro Pablo Kuczynskis ger straffrihet till någon som gjort sig skyldig till allvarliga brott mot mänskligheten och grov korruption.

Vi vänder oss till det internationella samfundet för att uttrycka vårt bestämda avståndstagande till presidentens benådning, som skett under förevändning av humanitära skäl. Benådningen tycks komma som en följd av att Fujimoris anhängare i parlamentet, där de har majoritet, nyligen begärt presidentens avgång och under en längre period pressat honom att benåda f.d. diktatorn Alberto Fujimori.

Vi vill särskilt lyfta fram följande:

1. Alberto Fujimori blev dömd till 25 års fängelse för grovt kidnappningsbrott av journalisten Gustavo Gorriti och företagaren Samuel Dyer. Han dömdes även för brott mot mänskligheten i fallet Cantuta - mord på nio studenter och en lektor - samt fallet Barrios Altos - mord på sexton personer, bland annat ett barn på 8 år. Enligt peruansk lagstiftning gäller inte benådning i fall av grov kidnappning. Enligt Interamerikanska Domstolen bör det heller inte gå att benåda eller ge amnesti i fall av brott mot mänskligheten.

2. I Peru gäller benådning av humanitära skäl enbart ifall den dömde lider av långt gången eller obotlig dödlig sjukdom eller när fångeskapsförhållandena innebär grov fara för fångens liv eller hälsa. Detta är inte fallet för Fujimori vars hälsoläge är stabilt med tillgång till kontinuerlig läkarvård eftersom hans fångenskap sker under mycket privilegierade förhållanden.

3. Enligt Interamerikanska Domstolen, borde en eventuell benådning föregås av information till offrens familjer. För att ge de möjlighet att utse en läkare till det utvärderande läkarteamet. Något som i detta fall inte skett.

4. Fujimori blev även dömd till sju års fängelse för att ha förskingrat femton miljoner från statskassan. Samt till sex år för korruptionsbrott och olaglig telefonavlyssning, mutor till riksdagsledamöter och kontroll över massmedier, samt åtta år för att ha omdirigerat medel från försvarsmakten och säkerhetstjänsten för att finansiera av regeringen kontrollerad press och media.

Utifrån denna bakgrund, anser vi att president Kuczynskis benådning av Fujimori kringgår lagen och vi uppmanar nationella och internationella instanser att stoppa benådningen. I synnerhet uppmanar vi Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter att granska fallet, med särskilt fokus på de brott mot mänskligheten Alberto Fujimori dömts för, och stoppa benådningen.Today: NO is counting on you

NO INDULTO needs your help with “Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter: Stoppa benådningen av Fujimori!”. Join NO and 303 supporters today.