Petition Closed

Fight for Gamla Torget 3 / Kämpa för Gamla Torget 3

This petition had 617 supporters


Our goal is to retain access to a designated study area that is made available specifically for DPCR students as well as a room for the student organisations associated with DPCR (UPaD and Pax et Bellum). 

Find the Swedish version below. / Den svenska versionen finns längre när. 

As of the 12th of February 2020, the DPCR has been confronted by a proposal that all teaching halls and student areas at Gamla Torget 3 will be handed over from intendenturen to Byggnadsavdelningen. This would mean that after a one year notice period (i.e. from spring 2021 onwards) the DPCR staff and students would no longer be able to use the lecture halls: Bertha von Suttner, Rosa Parks, and Alva Myrdal.

More importantly, we, the DPCR students, would not be able to use the adjacent student areas any longer. In addition, this would also mean the loss of the room currently home to UPaD and Pax et Bellum. 

What this would mean for us:

 1. Loss of study-space for the DPCR students.
 2. Loss of a collective DPCR identity and cohesion as a department which we have worked, developed and fought to retain for many years.
 3. Loss of our student organisation room used by UPaD and Pax et Bellum.

We suggest:

 1. We as DPCR students keep our current study areas. Instead, we propose the repurposing of the rooms located at the street entrance to Östra Ågatan 19 or the seminar rooms at Trädgårdsgatan 1 (TGG1) which are mostly unused. This way no study-areas would be affected and the number of rooms stays comparable. 
 2. If our suggestion no. 1 is unfeasible, we propose the repurposing of seminar rooms at Trädgårdsgatan 1 (TGG1). At TGG1 there are many unused study-spaces. This building is currently part of the 5 buildings made available to the Faculty of Law. In essence, we demand these rooms to be designated as DPCR study-spaces, with a room available for UPaD and Pax et Bellum. 

It is unacceptable to cram more students into the overcrowded study-areas at the DoG (Gamla Torget 6). We are happy to discuss further alternatives - as long as these include a provision for an exclusive and designated study-space for the DPCR students. 
 
What you can do:

 1. Sign our petition!
 2. Come to our Protestfika to get informed! (20.02.20)
 3. Join us and receive your practical training in non-violent conflict resolution
   

Your student organizations UPaD and Pax et Bellum. 

__________________________________________________________________

Vårt mål med denna namninsamlingen är att få behålla våra studieplatser som är tillgängliga specifikt för studenterna vid Freds- och konflikt institutionen (DPCR), samt rummet som är till för våra två studentföreningars (UPaD och Pax et Bellum) verksamhet.  

Den 12 februari 2020 nåddes institutionen av ett förslag om att alla undervisningssalar samt studieytor på Gamla Torget 3 kommer att lämnas över från intendenturen till Byggnadsavdelningen. Detta betyder att efter uppsägningstiden (det vill säga från och med våren 2021 och framåt) kommer personal samt studenter vid DPCR inte längre  kunna använda undervisningssalarna: Bertha von Sutter, Rosa Parks och Alva Myrdal.

Detta kommer även att resultera i att studenterna inte kommer att kunna använda de intilliggande studieplatserna, samt att rummet för UPaD och Pax et Bellum och dess verksamhet kommer att gå förlorad.

Detta skulle innebära följande:

 1. Brist på studieplatser för studenter vid DPCR
 2. Förlust av den gemensamma identiteten och sammanhållningen som en egen institution, som vi under flera år har jobbat för att utveckla samt kämpat för kunna behålla under många år framöver. 
 3. Vi skulle förlora de rum som används av våra studentföreningar, UPaD och Pax et Bellum.

Vi föreslår följande:

 1. Vi som studenter vid DPCR får behålla våra nuvarande studieplatser. Istället föreslår vi att rummen som ligger vid ingången längst Östra Ågatan 19 eller seminarierummen på Trädgårdsgatan 1 (TGG1) lämnas över till Byggnadsavdelningen, då dessa är de mest oanvända ytorna. På detta sätt skulle inga studieplatser påverkas och antalet rum skulle förbli jämförbart. 
 2. Om vårt första förslag är omöjligt, föreslår vi en omfördelning av seminarierummen på Trädgårdsgatan 1 (TGG1). På Trädgårdsgatan finns det för tillfället många oanvända studieplatser. Denna byggnad är för närvarande en av de fem byggnader som finns tillgängliga för den Juridiska Fakulteten. I första hand kräver vi att dessa rum ska betecknas som tillhörande studieplatser för studenter vid DPCR, med ett rum tillgängligt för UPaD och Pax et Bellum.  

Vi anser att det är helt oacceptabelt att pressa in fler studenter på de redan överfulla studieytorna på Statsen (Gamla Torget 6). 
Vi skulle gärna diskutera ytterligare alternativ - så länge dessal inkluderar en lösning med utsedda studieplatser för studenterna vid DPCR. 

Vad du kan göra:

 1. Skriv under med ditt namn i namninsamlingen!
 2. Kom och delta på vårt Protestfika för ytterligare information! (20.02.20)
 3. Häng på oss för att lära dig hur man på bästa sätt når en fredlig lösning!

I namn av Dina studentföreningar, UPaD och Pax et Bellum. 

 Today: Pax et Bellum is counting on you

Pax et Bellum needs your help with “Intendenturstyrelsen för Gamla Torget (Campus Board): Fight for Gamla Torget 3 / Kämpa för Gamla Torget 3”. Join Pax et Bellum and 616 supporters today.