Victoria

Les Escoles Municipals de Música de Barcelona estan en perill. Signa!

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 4.903 firmas!


Des de l’Ajuntament de Barcelona es vol imposar un nou model, pel curs 20/21, de les EMM de Barcelona, mitjançant un nou plec de condicions per al concurs públic de les tres escoles de gestió indirecta (Servei de gestió integral de les escoles municipals de música CAN FARGUES, CAN PONSIC i NOU BARRIS. exp. 147/19), que trenca amb la continuïtat del pla d’estudis de l’alumnat actual, reduint la qualitat d’ensenyament i minvant l’opció d’accedir als estudis musicals professionals.

Demanem que es retiri el plec de condicions per al concurs públic de les tres escoles de gestió indirecta i que s’obri un procés participatiu amb tota la comunitat educativa per decidir quin model d’EMM (incloses les d´EIXAMPLE, SANT ANDREU I CONSERVATORI MUNICIPAL) necessita BarcelonaHoy: Sara cuenta con tu ayuda

Sara Torres Garcia necesita tu ayuda con esta petición «Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona: Les Escoles Municipals de Música de Barcelona estan en perill. Signa!». Únete a Sara y 4.902 personas que ya han firmado.