Petición cerrada

Volem accents diacrítics! : Que es replantegi la reforma de la Gramàtica Catalana de l'IEC

Esta petición ha conseguido 2.225 firmas


La riquesa d'una llengua rau especialment en els seus matisos. Treure la gran majoria dels accents diacrítics i haver de guiar-nos a partir d'ara pel context per saber sobre què s'està parlant és una involució de la llengua catalana escrita. És empobrir-la.

Treure la gran majoria d'accents diacrítics és el primer pas per a la homegeneïtzació de la nostra forma d'escriptura. No per més simple, més gent voldrà abraçar-la (si és que el raonament en algun moment ha estat també aquest).

Les estratègies per a la conservació i promoció de la nostra llengua no han de venir des d'una simplificació.

Amb tot el respecte per l'Institut d'Estudis Catalans i tota la gent implicada en aquests canvis, que de ben segur que han estat font de debat intern intens, us demanem si us plau que feu un replantejament dels canvis aprovats per a la Gramàtica de la Llengua Catalana.

------------

Enllaç a la notícia: http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=1768Hoy: Jordi cuenta con tu ayuda

Jordi Borràs Alabern necesita tu ayuda con esta petición «Institut d'Estudis Catalans: Volem accents diacrítics! : Que es replantegi la reforma de la Gramàtica Catalana de l'IEC». Únete a Jordi y 2.224 personas que ya han firmado.