RECOLLIDA DE SIGNATURES PER EXIGIR UNA SOLUCIÓ A LA CARRETERA ENTRE TÉRMENS I BELLVÍS

RECOLLIDA DE SIGNATURES PER EXIGIR UNA SOLUCIÓ A LA CARRETERA ENTRE TÉRMENS I BELLVÍS

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas

AJUNTAMENT DE TÉRMENS ha iniciado esta petición dirigida a INSTITUCIONS SUPRAMUNICIPALS y

La  carretera que connecta Térmens i Bellvís acull un pas de cotxes i vehicles pesants molt elevat. Tanmateix aquesta via és de titularitat municipal, motiu que en fa molt difícil el correcte manteniment i arranjament a causa dels elevats costos que comporta. Si bé s'hi han realitzat diferents obres, les quals han comptat moltes vegades amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Lleida, resulten insuficients i la solució definitiva requereix una inversió molt important i una obra de renovació total.

Per tant, els sotasignats, demanem, d'una banda, la implicació de les institucions supramunicipals en l'adequació d'aquesta carretera per tal que pugui assumir de forma segura el tipus de trànsit que suporta. De l'altra, que la seva titularitat sigui traspassada a la Generalitat de Catalunya, la qual cosa es fonamenta en  la projecció que es té de la carretera en el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, com a via comarcal, i en el Pla Parcial de Ponent, com a via estructural.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas