ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN VAR OLDUĞU VE AYRIMCI KURALLARIN OLMADIĞI OKULLAR HAKKIMIZ!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteği ile başlamış bir sivil toplum projesidir. Proje aynı zamanda Evrensel Hasta Hakları Derneği, SOS Çocukköyü Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Girne Gençlik Gelişim Merkezi gibi sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisinde olmak üzere iletişim içerisindedir.


Kıbrıs’ın kuzeyindeki okullarda insan hakları eğitimi olmasını ve ayrımcılık üzerine kurulu cinsiyetçi kuralların okulllarda uygulanmaması gerektiğini Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan Talim ve Terbiye Kurula’na iletmiş bulunmakta olup, en kısa sürede bir geri dönüt verilmesi gerektiğine dair bir sorumlulukları olduğunu bu imza kampanyası aracılığı ile hatırlatmak isteriz.

Bir ay süren araştırmamızda, 296 gence ulaşarak, bu gençlerin %97.6’sının okullarda insan hakları eğitim olması gerektiğini savunduğunu ve bunun yanında gençlerin büyük bir çoğunluğunun şikayetçi olduğu cinsiyetçi kuralların (erkek öğrenci küpe takamaz, saç uzatamaz) bireylerin evrensel özgürlüklerini ciddi şekilde kısıtlayarak kendilerini ifade etmesine neden olan bir insan hakları ihlalidir. Aynı zamanda hayal gücüne ve bireylerin kişiliklerine yapılmakta olan ağır bir saldırıdır.Okul bireylerin ders dışında aynı zamanda kendilerini keşfettiği bir yer olduğundan, kendini okuldaki cinsiyetçi kurallardan dolayı kendini rahat bir şekilde ifade edemeyen bireylerin ileriki hayatında bireysel sorunlar ile karşılaşması ve toplumun cinsiyetçi geleneklerle gelişmesine zemin hazırlar. Bu anlayış modern toplum anlayaşına ters düşmektedir. 

Eğitim Bakanlığı’na ilettiğimiz raporlamanın orjinali aşağıdaki şekildedir.

"Araştırma Anketinin Sonuçları: “Sizce insan hakları eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmeli mi?”

 

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor çalışmasının araştırma anketi kapsamında çalışmada yer alan gönüllü gençlerin katkılarıyla 296 gence ulaştık.  Bu gençlerin aşağıdaki veriler ve infografiklerde de görülebileceği gibi büyük bir çoğunluğu insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesi gerektiği görüşünde olduğunu sizlere bildirmek isterim. Çocukların hayatı, dünyayı ve bir çok yeni bilgiyi edindiği eğitim kurumlarında insan haklarını öğrenmesi çeşitli perspektiflerden çok önemlidir. Bir bireyin haklarından haberdar olarak büyümesi, yaşayacağı olsası insan hakları ihlalleri karşısında kendini güvenceye alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak insan haklarının okullarda öğretilmesi toplumdaki vizyonun ve bilinçliliğin artarak toplumsal kalkınmanın önünü açabilmekte ve aydınlık bir geleceğe zemin sağlamaktadır.

Bunun yanında araştırmaya tabi olarak belirtmek isterim ki Kıbrıslı Türk okullarında çocukların ve gençlerin hayal gücünü kısıtlayarak her geçen gün daha fazla ayrımcılığa uğramasına sebebiyet veren ayrımcılık ve çağdışı temeller üzerine kurularak evrensel özgürlükleri kısıtlamakta olan ciddi kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar erkek öğrencilerin saç uzatamaması, küpe takamaması ve bunun gibi kalıplaştırımış kurallardır ve insan haklarını ihlal etmektedir. Bu kurallar bireylerin kişisel ruh hali üzerinde ciddi etkiler bırakabilirken kişilerin ayrımcılık temelli istismara kurban gitmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu kurallar Kıbrıs’ın kuzeyindeki çoğu özel okulda kalkmış durumda olup, modern olarak nitelendirilmiş hiç bir toplumda bulunmamaktadır. Bireylerin kişiliklerine saygı göstermeyen bu yukarıdada altını çizdiğim gibi öğrencilere yapılmış ciddi bir istismardır. İnsanları cinsiyetlerni göre kategorileştirmek dönemin koşullarına göre aşırı çağ dışı ve geri kafalı bir uygulamadır. Kıbrıs’ın kuzeyindeki çoğu öğrenci bu durumdan ciddi anlamda şikayetçidir ve katılımcılarımız arasından bir kişi Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret eden eğitim bakanına bu durumu 2019-2020 akademik yılı içerisinde sözlü olarak bildirdiğini fakat yeterli ilgi almadığını belirtmiştir.

Öğrencilerin, eğitim kurumlarının çatısı altında sahip olduğu evrensel hakları öğrenmeyi talep etmesi; bir insanın hayatı boyunca talep edebileceği en doğal ve en temel haklardan biridir. Bunun yanında bu öğrencilerin kişisel kimliklerine ve evrensel özgürlüklerine saygı duyulmasını istemesi insan hakları kapsamındada sahip oldukları en büyük haklardan biridir. Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor olarak insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesini ve dünyanın büyük bir çoğunluğunda çağ dışı bir istismar olarak belirtilen, insan haklarını ihlal eden ayrımcılık temelli kuralların gelecek eğitim yılına kadar kaldırılmış olmasını resmi olarak talep etmekteyiz, en kısa zamanda bakanlığımızın bu talebi değerlendirerek en kısa zamanda bize bir geri dönüt vermesini rica ediyoruz.

Gereğini arz ederiz"