Kampanya Kapatıldı

İngilizce ve başka dillerdeki tabelalar Türkçeleştirilsin! Sömürge değiliz!

Bu kampanya 280 destekçiye ulaştı


Sayın Yurttaşlarımız,

Anadili ile düşünce arasındaki olumlu ilişki, koşutluk bilimsel bir gerçektir. Her anımız dille doludur; dille belirlenir. Düşlerimizi bile anadilimizde, ortak dilimizde görürüz. Anadili toplumlar için birikimdir, kültürdür, bilgidir, bellektir.

Bu gerçeği bilen yayılmacı güçler, uluslara dillerini yozlaştırmak yöntemiyle de saldırırlar. Ulusları bilinçsizleştirirler.

Türkiyemizde bu gidiş sürerse Türkçe tabela, yön levhası, kurum, tecimevi adı ...kalmayacak! Bu kötülük benimsenemez. Türkiye sömürge değildir. Dilimizi alan, düşüncemizi, özgüvenimizi de elimizden alır.

Çocuklarımız, gelecek kuşaklarımız için lütfen imzalayınız, yayınız, duyurunuz.

Saygılarımla.  Bugün Günay imzanı bekliyor!

Günay Güner bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İngilizce ve başka dillerdeki tabelalar Türkçeleştirilsin! Sömürge değiliz!». Günay ve imza atan diğer 279 kişiye katıl.