Inför syntester vid körkortsförnyelse

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Sverige är det enda land i Norden som inte kräver regelbundna syntester som motkrav för körkortsinnehav. I Norge och Danmark testar man synen i hälsokotroller som sker i samband med körkortsförnyelse för de som har A- eller B-körkort. I Finland ska körkortsinnehavaren ha med sig ett intyg Från 45 år ska ett intyg från ögonläkare eller optiker medfölja vid färd som visar att föraren uppfyller visuskraven. Vid 70 år förnyas intyget.

Att Sverige inte har synkontroller för körkortsinnehavare vill vi på NTF och Optikbranschen ändra på. Vi vill vara säkra på att människor som är ute och går, cyklar eller kör bil möter bilister med trafiksäker syn.

Trots att synen försämras med åldern kontrolleras den bara en gång, när man tar sitt körkort. De flesta tar sitt körkort i 18–19 års åldern.

I Synbesiktningen, ett samarbete mellan Bilprovningen och Synoptik, erbjöds 1 294 personer som besiktade bilen under ett par höstveckor 2017 att fylla i en enkät där man själv skattade sin synförmåga. Detta skedde på slumpvis utvalda stationer över hela riket. Personerna erbjöds därefter att även få sin syn kontrollerad av optiker. Extrapolerat framkom det att drygt en miljon svenska bilister kör med trafikfarlig syn. Och 640 000 av dem ser så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har i dag.

Synskärpan och kontrastseendet försämras genom hela livet samtidigt som bländningskänsligheten ökar. Vi tycker därför att regelbundna syntester ska införas från 45-års ålder i samband med körkortsförnyelse. De negativa konsekvenserna av synförsämringarna korrigeras oftast enkelt med vanliga glasögon.

Det finns en majoritet i riksdagen för att införa regelbundna syntester i samband med körkortsförnyelse. Vad väntar regeringen på?

Skriv under vårt upprop, sätt press på våra politiker för en trafiksäker syn!Today: Trafiksäker syn is counting on you

Trafiksäker syn needs your help with “Infrastrukturminister Tomas Eneroth: Inför syntester vid körkortsförnyelse”. Join Trafiksäker syn and 3,336 supporters today.